Magma topp logo Til forsiden Econa

Magne Gaasemyr er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Har vært journalist og ansvarlig redaktør i Økonomisk Rapport, og sjefredaktør i Bergens Tidende.

Populært studium

Siviløkonomer er ettertraktet arbeidskraft. Før de har eksamenspapiret i hånden har de fleste fått jobb. Begynnerlønningene slår så godt som alle andre utdanninger. Dessuten viser den årlige statistikken til Siviløkonomene at de stiger raskt i lønn. Dette har dagens unge fått med seg. Aldri før har så mange søkt opptak til siviløkonomstudiet som i år.

Faktisk var siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole i år landets mest populære studieretning. Hele 2017 av årets nye studenter hadde NHH som sitt førstevalg, en økning på 17 prosent fra i fjor.

Men også de andre studiestedene er populære. I alt var det 2863 som hadde siviløkonomutdaningen ved NHH, Handelshøyskolen BI, Høgskolen i Bodø eller Høgskolen i Agder som sitt førstevalg. Dette er ny rekord. I tillegg var det 1700 søkere til de seks andre studiestedene som tilbyr siviløkonomutdanning gjennom en 3+2-modell.

Nåløyet for å komme inn på siviløkonomstudiet er blitt enda trangere. For eksempel har poengkravet for å komme inn på NHH rett fra videregående skole økt fra 56,5 til 57,5 poeng på ett år, selv om antallet studieplasser er økt. Også på de andre studiestedene er listen lagt høyere.

– Opptaket viser at NHH opprettholder sin sterke posisjon, og at vi derved får svært gode studenter, uttaler Rektor Jan I. Haaland. - Jeg er spesielt glad for at NHH for første gang ser ut til å få en kvinneandel på over 40 prosent i opptaket til bachelorstudiet. Dette er et resultat av en målrettet satsing for å øke kvinneandelen blant studentene, sier Haaland til internavisen Paraplyen. Og vi kan bare gratulere.

Gleder seg gjør også BI-rektor Tom Colbjørnsen. Der har fem års nedgang i søkertallet til siviløkonomstudiet snudd. I forhold til i fjor er det 42 prosent flere søkere til bachelorstudiet, mens masterstudiet har en økning på 36 prosent. – Studiet har fått en tyngre faglig profil. Vi har også fremhevet arbeidsrelevans i større grad enn tidligere, noe som sammen med næringslivets sterke etterspørsel etter siviløkonomer nok har bidratt til flere søkere, er Colbjørnsens forklaring på den kraftige veksten.

En annen effekt av at så mange satser fem år av sin ungdomstid på å bli siviløkonom er at foreningen Siviløkonomene etter hvert kan se frem til flere nye medlemmer, og dermed blir det flere potensielle lesere av Magma. Det er noe vi kan glede oss over.

 

figur

Redaktør Magne Gaasemyr


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS