Magma topp logo Til forsiden Econa

Lene Hjellestad, styremedlem Econa Student, Universitetet i Agder

Praksis som en del av √łkonomiutdanningen

Da jeg begynte på økonomi- og administrasjonsstudiet lurte, både jeg og de rundt meg på hva jeg skulle jobbe med etter endt utdanning. Mulighetene er mange, og som økonomistudent blir man eksponert for næringslivet og potensielle arbeidsgivere gjennom både karrieredager og bedriftspresentasjoner. Slike korte møter gir deg likevel ikke en dypere innsikt i hvordan det er å være en del av den daglige driften på en arbeidsplass.

figur

Lene Hjellestad, masterstudent ved Handelshøyskolen ved UiA og avtroppende medlem av studentutvalget.

Hva jobber en økonom med?

I en rekke andre utdanninger får man et yrke etter fullført utdannelse. Sykepleiere, lærere, politi og tannleger trer ut i arbeidslivet med en klar og tydelig forventning til hva de skal jobbe med. Det er helt sikkert tilfellet for mange økonomistudenter også, men dersom man sier at man er utdannet økonom, sier dette ikke nødvendigvis noe om hva du jobber med. En økonom kan være så mangt, og hvordan vet man hva slags økonom man vil bli?

En løsning på problemstillingen kan være praksis som en del av økonomiutdanningen. Selv har jeg i løpet av masterstudiet i økonomi og administrasjon ved Universitetet i Agder fått muligheten til å være intern i teknologiselskapet Stimline og venturekapitalselskapet Skagerak Maturo. Det er skolen som inngår avtaler med bedriftene, og internshipet gikk over ett semester og ga 15 studiepoeng. På den måten fikk jeg muligheten til å teste ut arbeidslivet uten at det gikk på bekostning av skolen, og internshipet fungerte som erstatning for to valgfag.

Akademia og næringsliv – hånd i hånd

I møte mellom akademia og næringsliv er det mye for en student å lære. Forhåpentligvis er det også lønnsomt for bedrifter å ta inn studenter i korte perioder. La oss ta Kristiansand-regionen som et eksempel. I lang tid har bedrifter på Sørlandet vært blant de fremste leverandørene av teknologi og service til offshorebransjen. Som økonomistudenter i et teknologiselskap var det lite jeg og min medstudent kunne bidra med på det tekniske plan, men desto kjekkere var det da vi så nytten av det økonomiske og finansielle arbeidet vi gjennomførte. For både universitetet og næringslivet i regionen tror jeg en internship-ordning er fordelaktig for begge parter. Samarbeidet minsker avstanden mellom de to sektorene. For utenbysstudenter styrkes det lokale nettverket, og muligens øker en slik ordning sannsynligheten for at også nyutdannede fra andre steder i landet velger å bli værende med kunnskapen i regionen.

Forhåpentligvis er det mange økonomistudenter i fremtiden som får muligheten til å sette kunnskapen sin ut i praksis som en del av utdanningen. Det har vært mye snakk om at det er universiteters og høyskolers oppgave å lære studenter å lære, mens arbeidsgiver skal stå for den praktiske biten. I løpet av en femårig utdannelse er det kanskje ikke så dumt å kombinere dette i noen måneder? Da jeg var på utveksling i Canada i 2015, fikk jeg inntrykk av at flere av mine internasjonale medstudenter i både Europa og Nord-Amerika hadde obligatoriske internship i løpet av sin utdanning, både i sitt eget hjemland og i utlandet. En slik ordning ved studiestedene i Norge tror jeg kan være med på å heve kvaliteten på økonomiutdanningen og ikke minst frigjøre tid for studenter som ønsker å opparbeide seg relevant arbeidserfaring før man skal søke sin første faste jobb.

I den klassiske jobbannonsen står det gjerne at selskapet ønsker søkere under tretti år med ti års erfaring. Dette er selvfølgelig satt på spissen, men denne forventningen gjør det vanskelig for en nyutdannet student i midten av tjueårene å lande drømmejobben. Det kan være vanskelig å skaffe seg relevant erfaring mens man enda er student.

 • Diskusjon om teori og praksis (jobb og akademia)
 • Hva vil du jobbe med når du er ferdig med utdanningen?
 • «Hva slags jobb kan du få etter endt utdanning?»
 • Sommerjobb vanskeligere enn fast jobb
 • Nytte mellom akademia og næringsliv – spesielt i spesialiserte regioner
 • Nettverk
 • Erfaring: ung og med ti års erfaring
 • Utfordrende
 • Inspirasjon til masterskriving
 • Kultur og miljø
 • Obligatorisk i utlandet
 • Øke kvaliteten i høyere utdanning
 • Egen erfaring med praksis

Ikke minst var internshipet for min del en ypperlig mulighet til å samarbeide med og lære av folk med annen fagkompetanse – mest sannsynlig skal man jo samarbeide med mennesker på tvers av fagretninger i arbeidslivet.

Vi kommer ikke utenom nettverksbygging når vi snakker om internship og arbeidslivserfaring for studenter. Vi får stadig vekk høre hvor stor betydning kontakter og nettverk har i jobbsøkingsprosesser. Kanskje er et studiepoenggivende internship en ny måte å få flere nyutdannede økonomer ut i arbeidslivet på?

https://www.magma.no/erfaringsbasert-undervisning-i-okonomisk-administrativ-utdanning


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS