Magma topp logo Til forsiden Econa

Ragnhild Silkoset

Ragnhild Silkoset er Professor og leder ved institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI. Hun har ansvaret for den faglige utviklingen av instituttet. I 2003 oppnådde Silkoset graden Dr. Oecon fra Handelshøyskolen BI med avhandlingen «Collective Market Orientation in Co-producing networks».

Silkoset har vært visiting scholar i ett år ved Gatton Business School på University of Kentucky. Hennes forskning har vært publisert i internasjonale journaler som Journal of Business Venturing, Journal of Business Ethics, European Journal of Marketing, International Business Review, samt Journal of Business to Business Marketing.

I tillegg har Silkoset vært medforfatter i metodebok som benyttes ved en rekke høgskoler. Silkoset brukes i en rekke rettsinstanser som faglig ekspertvitne, og er ofte å se intervjuet i norske aviser og mediebyråer innenfor sitt fagfelt.

Bilde mangles

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS