Magma topp logo Til forsiden Econa

Ragnhild Steen Jensen

Ragnhild Steen Jensen er forsker ved Institutt forsamfunnsforskning. Hun er dr. polit. i samfunnsgeografi fraUniversitet i Oslo.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS