Magma topp logo Til forsiden Econa

Rapp Nilsen

Rapp Nilsen har hovedfag i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen. Før hun startet som stipendiat ved Handelshøgskolen i Bodø, har hun blant annet arbeidet for Høgskolen i Harstad og de to FN-organisasjonene UNIDO og FAO. Rapp Nilsen arbeider nå som forsker ved Norut Samfunn, kontorsted Harstad.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS