Magma topp logo Til forsiden Econa

Liv Torill Evenrud, advokat Econa

Refleksjoner rundt tariffoppgjøret

Årets tariffoppgjør i stat og kommune er i havn. Løsningen kom etter streik i både stat og kommune, uten at veldig mange skjønte hvorfor det ble streik. Når landet kastes ut i en storstreik av denne typen, er det også på høy tid med noen refleksjoner: Hva gikk galt?

For det første kan det pekes på at normalen er at tariffoppgjørene ender i mekling. Det er rent unntaksvis at partene kommer til enighet ved forhandlinger. Dette må sies å være et nederlag for forhandlingsinstituttet.

For det andre er tidspunktet for meklingen lagt opp på en uhensiktsmessig måte. Stat og kommune mekler samtidig, og med samme frist. Når kommunal sektor sitter og venter på resultatet i staten, er det ikke vanskelig å konkludere med at meklingen i kommunal sektor kanskje bør skje etter at man er ferdige i staten.

For det tredje kan det reises spørsmål om det skal være mulig å streike uten at mekler har lagt frem en skisse. I meklingen er det mekleren som legger frem et forslag til løsning – en skisse. Bruddet i stat og kommune i år skjedde uten at det ble fremlagt noen skisse. Partene gikk altså ut i streik uten at det på forhånd forelå noe å ta stilling til.

Akademikerne synes det er problematisk å streike på et slikt grunnlag – altså å streike uten at man har fått et forslag å ta stilling til. Det er også derfor Akademikerne valgte å mekle videre i stat og Oslo kommune. I KS-området var det ikke noe alternativ å mekle videre, så der havnet Akademikerne i konflikt – men ikke i streik.

Hvis det settes krav om at mekleren skal fremlegge en skisse før man kan streike, vil det i hvert fall fremtvinge en situasjon hvor man vet om det er grunnlag for en streik eller ikke – og hvor man klarer å begrunne hva man eventuelt streiker for.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS