Magma topp logo Til forsiden Econa

Sigrid Folkestad er redaktør i informasjonsavdelingen ved NHH

- Regjeringen overlever ikke

Professor Guttorm Schjelderup har ingen tro på et langt politisk livfor den rødgrønne regjeringen. På NHHs statsbudsjettseminar i Oslo presenterte han sineanalyser av årets nasjonalbudsjett.

figur

NHH-professoren konkluderte med at regjeringen har tre år igjen ved makten.

– Jeg tror skattepresset på middelklassen og den øvre middelklassen vil øke dersom valgløftene skal innfris, og renten er på vei opp. Dessuten kan opposisjonspartiene få en dobbeltgevinst ved at privatøkonomien svekkes både langs rente- og skattedimensjonen, argumenterte Schjelderup (bildet).

– Og er de heldige, sa Schjelderup ironisk, blir det mindre vekst internasjonalt.

Statsbudsjettseminaret arrangeres av Centre for Advanced Studies in Economics (CASE) ved Norges Handelshøyskole og Samfunns- og næringslivsforskning. Rammen rundt den årlige begivenheten er norsk økonomisk politikk i lys av forslag til nasjonalbudsjett.

Inviterte politikere, næringslivsledere og økonomer fra ulike etater og institusjoner danner hovedtyngden av deltakerne, foruten et stort antall journalister og kommentatorer. Sentralbanksjef Svein Gjedrem var én av de interesserte lytterne til årets innlegg. Guttorm Schjelderup mente i sitt innlegg Opp som en løve og ned som en skinnfell? De superrike har ingenting å frykte! at regjeringen ikke har gjort særlig mye for å demme opp for de superrike, til tross for at den fordelingspolitiske retorikken har vært så sterk for denne regjeringen. Kan vi leve med den fordelingspolitikken som de sjøl har skapt, spurte han, og mente det var grunn til å være bekymret over inntektsutviklingen.

– Får vi større inntekts- og formuesforskjeller, kan dette underminere oppslutningen om velferdsstaten og skattesystemet.

Professor Schjelderup kom videre inn på hva regjeringen kunne ha gjort, og hva den ikke burde ha gjort, eller som han sa: «næringspolitiske feilskjær på første langside». Det å øke omfanget av nettolønnsordningen eller å subsidiere en dørfabrikk i Årdal, som diskriminerer andre næringer, er eksempler på to feil, mener han. Regjeringen trår også feil ved at den reduserer bevilgningene til høyere utdanning. Den tar heller ikke hensyn til Konkurransetilsynets anbefalinger i tilstrekkelig grad.

– Jeg er bekymret for en politisk overprøving av tilsynet, sa Schjelderup.

Investor og arbeiderpartimann Ove Gusevik, tidligere direktør i First Securities, var også invitert av CASE til å delta i panelet på årets statsbudsjettseminar:

– Fra et kapitalmarkedsståsted var årets budsjettforslag som forventet. Når kommer nedturene, og hva skjer når vi får lønns- og prispress? spurte Gusevik innledningsvis.

Han mener regjeringen har levert et godt budsjett, men rettet en skarp kritikk til sentralbanksjefen:

– Jeg er mer bekymret for sentralbankens renteoppjusteringspolitikk. Det er imponerende at vi har et politisk system som ivaretar dagens norske økonomi på en slik måte, i motsetning til sentralbanksjefen som setter opp renten for sent.

Mot slutten av sitt innlegg ønsket også Gusevik å predikere. Hva skjer med koalisjonsregjeringen?

– Jeg vil ta opp Schjelderups hanske og gi en prognose. SV sitter ikke i regjering etter neste valg. SV kommer til å gå ned.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS