Magma topp logo Til forsiden Econa

Reiar Ness

Reiar Ness er senior strategisk rådgiver og medlem av ledergruppen i PA Consulting Group Ltd. Han har vært rådgiver for styret og toppledelsen i en rekke skandinaviske bedrifter. Foruten å ha en rolle i PA Consulting er Ness tilknyttet Handelshøyskolen BI som Professor II i strategisk ledelse. Han er utdannet siviløkonom fra BI, og har sin doktorgrad fra Stanford Business School.
Bilde mangles

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS