Magma topp logo Til forsiden Econa

Reiar Ness

Reiar Ness er senior strategisk rådgiver og medlem av ledergruppen i PA Consulting Group Ltd. Han har vært rådgiver for styret og toppledelsen i en rekke skandinaviske bedrifter. Foruten å ha en rolle i PA Consulting er Ness tilknyttet Handelshøyskolen BI som Professor II i strategisk ledelse. Han er utdannet siviløkonom fra BI, og har sin doktorgrad fra Stanford Business School.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS