Magma topp logo Til forsiden Econa

Audun Farbrot er fagbokforfatter og fagsjef forskningskommunikasjon ved Høyskolen Kristiania. Du kan følge Farbrot på Twitter: http://twitter.com/afarbrot

Rentesjokk får fart på børsen

En overraskende rentenedsettelse på 1 prosentpoeng kan få aksjekursene til å stige med mellom 7 og 9 prosent, hevder BI-forskerne Hilde C. Bjørnland og Kai Leitemo.

Norges Bank overrasket de fleste ekspertene ved å sette ned renten hele 1,75 prosentpoeng i sitt siste rentemøte i 2008.

Slike overraskende endringer i styringsrenten, rentesjokk, kan føre til store endringer i aksjekursene på børsen.

Professor Hilde C. Bjørnland og professor Kai Leitemo ved Handelshøyskolen BI har gjennomført en omfattende undersøkelse av sammenhengene (interaksjonen) mellom rentebeslutningene og aksjemarkedet i USA (S&P 500) over 20-årsperioden 1983-2002.

Resultatene av studien blir nå publisert i det anerkjente internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Journal of Monetary Economics.

Renteøkning gir nedtur på børsen

- En overraskende rentenedsettelse på 1 prosentpoeng kan få aksjekursene til å stige med mellom 7 og 9 prosent, forteller Bjørnland, som er professor i samfunnsøkonomi ved BI. Dette er en sterkere sammenheng enn i andre slike analyser på USA-data.

Tilsvarende vil en overraskende renteøkning på 1 prosentpoeng bli tatt dårlig i mot av aksjemarkedet, og utløse et kursfall på mellom 7 og 9 prosent.

Da er det kanskje ikke så rart at det er stor interesse for rentebeslutninger fra Norges Bank og andre sentralbanker, ikke bare fra journalister og folk med høye boliglån, men også fra aktørene i finansmarkedene.

Men det er ikke alle typer renteendringer som virker slik på aksjekursene. Her er det snakk om uventede renteøkninger som overrasker markedene. En ventet renteøkning vil allerede være innbakt i aksjekursene, og vil ikke ha noen effekt på kursene.

- Vår analyse for USA tyder på at rundt 40 prosent av renteendringene i 20-årsperioden vi analyserer kom overraskende på markedet. Dette tyder på at renteendringer har en betydelig effekt på aksjekursene, sier Bjørnland.

Hun understreker imidlertid at det er snakk om midlertidige effekter. På lang sikt påvirkes aksjekursene først og fremst av produktivitetsutviklingen i bedriftene.

Aksjekurser kan gi renteendringer

Men det er ikke bare endringer i rentenivået som påvirker aksjemarkedet. Tilsvarende vil overraskende endringer i aksjemarkedet kunne påvirke bevegelsene i rentemarkedet.

En overraskende børsnedgang på 10 prosent vil kunne resultere i en umiddelbar rentenedsettelse på 0,4 prosentpoeng, viser studien. I løpet av et halvt års tid vil rentefallet som følge av børsfallet, kunne gi et helt prosentpoengs lavere rente.

Studien til Bjørnland og Leitemo skiller seg fra tidligere studier ved at de i mye større grad har tatt hensyn at det kan være gjensidig påvirkning mellom sentralbankens rentebeslutninger og aksjemarkedets bevegelser.

Tekst: Audun Farbrot

Fagsjef forskningskommunikasjon ved BI.

Handelshøyskolen BIs forskningsportal: www.bi.no/forskning


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS