Magma topp logo Til forsiden Econa

Audun Farbrot Fagsjef forskningskommunikasjon ved BI. Forskningsnyheter fra BI: www.bi.no/bizreview Du kan følge Farbrot på Twitter: http://twitter.com/afarbrot

Reve tildelt BIs pris for forskningskommunikasjon 2012

Professor Torger Reve er tildelt Handelshøyskolen BIs pris for fremragende forskningskommunikasjon. Prisen består av et diplom og 150 000 kroner.

Handelshøyskolen BIs pris for fremragende allmennrettet og brukerrettet forskningskommunikasjon for 2012 tildeles professor Torger Reve ved Institutt for strategi og logistikk ved Handelshøyskolen BI.

«Torger Reve er en tydelig stemme i samfunnsdebatten og legger frem forskningsresultater på en ærlig og uredd måte. Han nøyer seg ikke med å kommunisere sin forskning, men kommer svært gjerne med konkrete forslag til hva bedrifter og politikere kan gjøre for å omsette forskning i praksis», sa rektor Tom Colbjørnsen ved Handelshøyskolen BI da han delte ut prisen.

Bruker energi på formidling

Juryen skriver i sin begrunnelse at Norge trenger forskere av høy internasjonal kvalitet som ikke bare bruker tid og energi på forskning og undervisning, men som også er villig til å formidle sin kunnskap og delta aktivt i samfunnsdebatten.

Torger Reve er en fremragende forsker og formidler på et av BIs kjerneområder og fremstår med stor autoritet og faglig tyngde på mange viktige arenaer.

Juryen legger særlig vekt på at årets prisvinner på en forbilledlig måte gjør brukerrettet forskningskommunikasjon til en sentral del av sin forskning.

«Dette representerer en moderne, demokratisk tilnærming til dialog mellom forskning og samfunn», skriver juryen. Samtidig bidrar det til at forskning kan omsettes i en bedre praksis for næringsliv og offentlige virksomheter.

Dyrker talenter

Juryen har også merket seg at professor Reve er opptatt av å engasjere dyktige studenter til å gjennomføre intervjuer og datainnsamling og andre forskningsaktiviteter.

Dette er en effektiv måte å rekruttere nye talenter til kunnskapsutvikling på. Også forskningsobjektene, sentrale aktører i næringslivet, involveres i forskningen. Det er med på å sikre at forskningen blir relevant og kan bidra til verdiskaping i samfunnet.

«Prisvinneren ser ut til å stortrives foran publikum fra både næringsliv, offentlige virksomheter, politikk og øvrig samfunnsliv», fremholder juryen.

Gjennom de siste to årene har kandidaten holdt nærmere 200 foredrag, både nasjonalt og internasjonalt.

Torger Reve ble på slutten av 2011 tildelt utmerkelsen Microeconomics of Competitiveness Hall of Fame ved Harvard Business School. Prisen ble overrakt av professor Michael E. Porter.

Skaper nye ord

I januar 2012 lanserte Torger Reve sammen med sitt forskningsteam sluttrapporten for forskningsprosjektet Et kunnskapsbasert Norge på BI og samlet ikke mindre enn 850 deltakere med HKH Kronprins Haakon og næringsminister Trond Giske i spissen.

Torger Reve har gjennom flere tiår vært med på å sette sitt preg på debatten om hva vi må gjøre for å utvikle et næringsliv som hevder seg internasjonalt.

Kandidaten må tilkjennes en del av farskapet til nye norske ord som kunnskapsnav og næringsklynger.

Om prisen

Handelshøyskolen BIs pris for fremragende allmennrettet og brukerrettet forskningskommunikasjon består av et diplom og 150.000 kroner som skal brukes til å fremme og videreutvikle formidlingsaktiviteter. Prisen deles ut hvert tredje år, neste gang i 2015.

Tidligere prisvinnere: Professor Arne Jon Isachsen (2007), professor Jørgen Randers (2008) og professor Hilde C. Bjørnland (utdelt i 2010).

Juryen for Handelshøyskolen BIs pris for fremragende allmennrettet og brukerrettet forskningskommunikasjon for 2012 har bestått av:

Departementsråd Elisabeth Berge i Olje- og energidepartementet, adm. direktør Paul Chaffey i Abelia, redaktør Nina Kristiansen i forskning.no, fagansvarlig Katinka Vister i Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO) og førsteamanuensis Jo Bech-Karlsen ved BI.

Juryen understreker at det var flere sterke og godt kvalifiserte kandidater til BIs pris for forskningskommunikasjon.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS