Magma topp logo Til forsiden Econa

Rolf-Helge Sørensen

Rolf-Helge Sørensen er Trading Manager i Bergen Energi Markets AS. Han er utdannet med hovedfag i samfunnsøkonomi ved Universitet i Bergen. Han har jobbet i kraftbransjen siden 2002 med å utvikle og gjennomføre strategier innenfor elektrisitet- og gassmarkeder. Han er ansvarlig for aktiv forvaltning i verdipapirforetaket Bergen Energi Markets AS.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS