Magma topp logo Til forsiden Econa

Olav Munch er administrerende direktør i Kaffehuset Friele.

Samarbeider i Bergen

I Bergen har en samling sterke merkevarebedrifter slått seg sammen gjennom merkevareskolen Bergen Branding. Snart starter det niende kullet, og interessen er stor.

- For Kaffehuset Friele har Bergen Branding vært et viktig verktøy for kompetansebygging. Vi har hatt deltakere på alle kull siden Bergen Branding ble startet opp, sier Olav Munch, administrerende direktør i Kaffehuset Friele. Han kommer også til å sende folk fra bedriften når det neste kullet starter til høsten.

NHH viktig

Utgangspunktet for Bergen Branding var en samling sterke merkevarebedrifter i Bergen, som blant annet Kaffehuset Friele, Rieber, Hansa og Bergens Tidende. Sammen med Bergen Næringsråd så de mot internasjonale, store konsern, som kjørte merkevareskoler i egen regi.

- De sterke enkeltmiljøene var ikke store nok til å starte egne prosjekt, men slo man seg sammen fant man ut at det var mulig å få en kritisk masse. Det sterke merkevaremiljøet på Norges Handelshøyskole har også vært en viktig forklaring på suksessen Bergen Branding har vært, konkluderer Olav Munch.

I de ni årene Bergen Branding har eksistert har flere bedrifter kommet til, mens andre har fått utvidete behov. Rieber-konsernet har for eksempel blitt så internasjonale at de har sett behov for en egen merkevareopplæringsaktivitet.

Selv deltok Olav Munch på Bergen Branding for noen år siden, mens han fremdeles var leder for Dale of Norway.

Han karakteriserer det som en svært nyttig erfaring. De aktuelle casene gjør at dette blir svært relevant, og samtidig har opplegget et relativt fast rammeverk, som også gir påfyll av teori.

- Det kommer også virkelig gode og aktuelle foredragsholdere, både norske og internasjonale. Det at vi har med ulike bedrifter gjør også at vi får tilgang til å diskutere case fra andre bedrifter enn vår egen. Det ligger ofte mye læring i det!

Innholdet justeres noe fra år til år, avhengig av bedrifter som er med og aktuelle problemstillinger. Sammen med NHH designes et opplegg som balanseres mellom teori og praktisk tilnæring til faget.

Nyttig nettverk

Det opprettes ingen formelle nettverk i etterkant av et Bergen Branding-år. Men Munch mener de uformelle nettverkene er viktige.

- De man har gått sammen med på Bergen Branding blir nesten som gamle klassekamerater å regne! Mange har god kontakt i etterkant, og jeg tror det er liten tvil om at merkevareskolen har vært med på å øke det faglige miljøet. Det er viktig å kunne ta en telefon til noen som arbeider med det sammen, men som du ikke konkurrerer med. m


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS