Magma topp logo Til forsiden Econa

Tom Bolstad Adm.dir. i Econa tom@econa.no

Samfunnsansvar gir forretningsmuligheter

Våre digitale aktiviteter setter spor, også i næringslivet. Big data er begrepet som beskriver hvor enormt mye informasjon som finnes tilgjengelig, om nær sagt alt og alle.

Det er ikke bare kommersielle virksomheter som kan lese markedet mer inngående enn noen gang. Folk flest kan også lese selskapenes dataspor. Det forventes nå åpenhet om eksempelvis risikoforhold som mange bedrifter tidligere ville holdt tilbake. Naturlig nok betyr denne nye virkeligheten at det blir stadig viktigere å kunne stå inne for sin forretningsvirksomhet og dens innvirkning på samfunnet. Denne åpenheten maner til ansvarsfølelse, langt utenfor styrerom og direktørenes kontorer.

Kritiske røster vil hevde at bedriftenes eneste ansvar er å maksimere utbytte for sine eiere. I dag gir det liten mening å se butikk og etikk som motsetninger. Et bevisst forhold til samfunnsansvar virker direkte inn på selskapers lønnsomhet. «Hormonsjekken» fra Forbrukerrådet er et eksempel på dette. Mobilapplikasjonen deres gjør det enkelt for forbrukerne å sjekke ingrediensene på en vare de finner i butikken. Dette førte nylig til søksmål fra en kremprodusent som opplever at salget har stupt fordi «appen» opplyser at kremen deres inneholder skadelige hormoner.

Rapportering er en viktig del av bedriftens samfunnsansvar. Dessverre er de fleste bedrifters beskrivelse av sitt samfunnsansvar preget av mye ord og lite tall. Ved å ta for seg egen virksomhet, og hva som må forbedres, blir man også mer troverdig for offentligheten.

Framover vil det bli interessant å se hvor mange bedrifter som i dag ser på samfunnsansvar kun som et rasjonaliseringstema til mer å vurdere dette som et forretningspotensial. Å spare strøm, søppel og andre kostnader er vel og bra. Hva vi virkelig trenger er bedrifter som ser nye muligheter ved å tenke bærekraft. Da handler det ikke bare om å dempe virksomhetens negative virkninger, eller ringvirkninger som bedre omdømme, differensiering og attraktivitet blant jobbsøkere. Man må se på bærekraft som en forutsetning for å drive lønnsomme forretninger. I dette perspektivet vil flere bedrifter utvikle løsninger som kan bistå hele samfunnet med å bli mer bærekraftig. De blir en del av løsningen på vår tids store utfordringer.

Mange av Econas medlemmer sitter ved beslutningsbordet og har dermed stor påvirkningsmulighet. Det er typisk for gode økonomer å se muligheter. Dette går rett i kjernen av hva økonomer jobber med hver eneste dag. Å skape vekst gjennom å ta kloke, fremtidsrettede valg som tar hensyn til balansen på den tredelte bunnlinjen – lønnsomhet, men også mennesker og miljø. Gjennom tall og etterprøvbar informasjon kan vi gjøre samfunnsansvar til mer enn øvelser i ord. Slik beviser økonomen at samfunnsansvar bidrar til å nå strategiske forretningsmål.

figurfigur


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS