Magma topp logo Til forsiden Econa

Sandkassen kan bidra til pallplass

magma1908_aktuelt_img_004

De har vært utålmodige, alle i fintech-næringen, og ment at det regulatoriske regelverket hindrer dem i å utvikle nye fintech-tjenester like raskt som det teknologien og ideene deres tillater. I EU-kommisjonens handlingsplan for fintech har de europeiske tilsynsmyndighetene blitt bedt om å vurdere ulike tiltak, og allerede for to år siden fikk Finansdepartementet et forslag på bordet om å opprette en regula­torisk fintech-sandkasse. Forslaget fikk støtte fra både Stortinget og regjeringen, og nylig kom beslutningen: Den norske fintech-sandkassen åpner for søknader i desember.

En regulatorisk fintech-sandkasse er et slags organisert lekeområde for teknologiselskaper. Noen utvalgte aktører, under oppsyn av tilsynsmyndighetene, får i en periode mulighet til å teste ut nye tjenester og produkter på et begrenset antall kunder. En slik sandkasse kan dermed være en effektiv måte for uttesting av nye løsninger som dagens regelverk enten ikke omfatter eller er dimensjonert for. Slike regulatoriske sandkasser har med suksess blitt etablert i en håndfull land, som Storbritannia og Danmark, begge land der tempoet i fintech-bransjen er høyt.

Selv om antallet som slippes inn i sandkassen er begrenset, er målet at erfaringene man vinner skal deles med både resten av bransjen og reguleringsmyndighetene. Det er godt nytt at reguleringsmyndig­hetene også får en læringsarena.

For selv om virkelysten i fintech-næringen er imponerende, er det ingen som vil la dem løpe fritt.

Alle som håndterer andres penger og verdisaker er avhengig av tillit. Regulering og kontroll er et verktøy for å sikre den tilliten, samtidig som det beskytter kundene og sikrer samfunnsmessig stabilitet.

Det er imidlertid krevende å følge opp med relevant regulering når tempoet er høyt. Både kunder, samfunnet for øvrig og konkurransevilkår skal ivaretas. Fintech-bransjen er også i prinsippet grenseløs – her er ingen vareflyt eller tollbarrierer som gjør det vanskelig å tilby tjenester over landegrensene. Derfor er det internasjonale samarbeidet på reguleringsfronten viktig. I artikkelen «FinTech og regulatoriske rammevilkår» gjennomgår Are Jansrud de utfordringer og muligheter de regulatoriske myndighetene står overfor.

Bransjen selv er også fornøyd med den nye arenaen, og har vært samstemte i at dette kan føre til at det i fremtiden lanseres flere nye fintech-tjenester fra norske selskap. En tidlig etablering av en fintech-sandkasse kan dermed være godt nytt for både oss som kunder og for norsk verdiskapning. Trekker vi alle i samme retning, kan et fremoverlent Norge sikre seg en plass i teten av det som kommer til å bli en viktig del av fremtidens næringsliv.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS