Magma topp logo Til forsiden Econa

Hallvard Lyssand

Satser stort på tjenesteinnovasjon

I mai ble Senter for tjenesteinnovasjon offisielt åpnet ved NHH. - Dette er en milepæl for norsk samfunnsvitenskapelig forskning, sa rektor Jan I. Haaland.

Senter for tjenesteinnovasjon er en økonomisk og faglig storsatsing for å styrke NHHs fokus på innovasjon som forskningsområde generelt, og innovasjon i tjenestenæringer og tjenesteytelser mer spesielt.

164 millioner kroner

I hard konkurranse med andre søkere valgte Norges Forskningsråd å gi NHHs Senter for tjenesteinnovasjon (CSI) status som såkalt Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Det betyr blant annet inntil 75 mill. kroner i støtte fra forskningsrådet i en periode på åtte år.

figur

Rektor Jan I. Haaland sammen med avdelingsdirektør Eirik Normann fra Avdeling for innovativt næringsliv i Norges forskningsråd.

Det totale budsjettet er på cirka 164 mill. kroner, og i alt deltar seks forskningspartnere, 11 næringslivspartnere og tre organisasjoner. Det er professor Per Egil Pedersen ved Institutt for strategi og ledelse som er senterleder på CSI.

I begynnelsen av mai var mange av forsknings- og næringslivspartnerne samlet ved NHH til kontraktsundertegning og offisiell åpning av senteret.

- Dette er en milepæl for NHH som institusjon. Senteret er det første SFI som blir etablert her, og vi har aldri satset så stort. At det er en så bred satsing med i alt 20 involverte partnere gjør det ekstra hyggelig å åpne senteret på denne måten, fortsatte han, og la til:

- Dette er også en merkedag for norsk samfunnsvitenskaplig forskning, som får sitt første SFI. Det er på høy tid.

Haaland påpekte at sentersatsingen er i tråd med NHHs visjon om å være på topp akademisk og relevant for samfunnsutviklingen, og at CSI skal bidra til begge deler.

- Tjenestenæringene blir stadig viktigere, og vi må få til innovasjon og få mest mulig ut av ressursene. Det er viktig for både samfunnet og økonomien, sa han.

God timing

Institutt for strategi og ledelse, og spesielt professor Per Egil Pedersen, har spilt en sentral rolle i etableringen av senteret.

Pedersen ga en kort presentasjon av arbeidet som ligger bak det nye. Forskning på tjenesteinnovasjon og etablering av CSI er ett av forskningsfeltene innenfor storsatsingen NHH 2021, der det strategiske målet er å gjøre NHH til en av Europas beste handelshøyskoler i løpet av det neste tiåret.

Pedersen understreket på åpningsarrangementet at Telenors bidrag til finansiering av et forprosjekt var svært viktig. Senior Vice President Ove Fredheim representerte Telenor, som er en av bedriftspartnerne ved senteret.

- Etableringen av CSI er svært god timing sett fra Telenors side. Satsingens temaer treffer bra i forhold til Telenors strategiske ambisjoner med fokus på kundeorientering og å forstå kundens interesser og behov, sa han.

- Ett svært spennende initiativ, konstaterte Ove Fredheim fra Telenor.

Grunn til å være stolte

Avdelingsdirektør Eirik Normann fra Avdeling for innovativt næringsliv representerte Norges forskningsråd. Han gratulerte Bergen og NHH med to nye SFI (det andre nyetablerte er ved Havforskningsinstituttet). I denne runden er det opprettet sju nye senter, slik at totalen er oppe i 21.

- Dette er en ordning der kun de beste slipper gjennom nåløyet. Det er et prestisjevirkemiddel, og dere har grunn til å være stolte, sa Normann. Samtidig understreket han at forventingene er store.

- De 14 første sentrene som ble etablert har nå vært gjennom en evaluering, og resultatene er imponerende. Det legger listen for dere, sa han.

figurVi regner med at dere blir enda bedre og at alle trekker i samme retning med entusiasme og forpliktelse. Vi ønsker oss nasjonale flaggskip for industriell forskning og på sikt håper vi at CSI kan bli et kompetansesenter for tjenesteyting i bred forstand, sa Normann, før han og rektor Haaland undertegnet kontrakten.

Professor Per Egil Pedersen, leder for det nye Senter for tjenesteinnovasjon ved NHH.

Forskningspartnere:

NHH, SNF, SINTE, Arkitektur- og designhøgskolen, Universitetet i Karlstad, Copenhagen Business School

Bedrifts- og næringspartnere:

Telenor, DnB NOR, Storebrand, Tryg, Posten, EDB ErgoGroup, PwC, InFuture, Bekk, Induct, Argentum, Abelia, HSH, Norsk Designråd

Mål:

Øke kvaliteten, effektiviteten og den kommersielle suksessraten i innovasjonsaktivitetene til ledende norske tjenestebedrifter(partnere). Øke innovasjonsevnen til senterets akademiske partnere.

Temaområder:

 • Innovasjoner i kunde- og merkeopplevelser
 • Åpne og samskapte innovasjonsprosesser
 • Forretningsmodellinnovasjon
 • Strukturell og regulatorisk innovasjon

Innovasjonsleveranser:

 • Fra konkrete tjenesteinnovasjoner via innovasjonsmetodikk, innovasjonsprosesser og -organisering til innovasjonskultur
 • Fra aktiviteter via kunnskap til praksis

Vitenskapelige leveranser:

 • 18 stipendiater/postdoktorer
 • Ca. 100 masteroppgaver
 • Ca. 100 vitenskapelige publikasjoner

Bedriftenes forventninger:

 • Innovasjonsleveranser som nevnt over
 • Kunnskapsnettverk og kunnskapskilde
 • Innovasjonsforskning som lytter og stimulerer

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS