Magma topp logo Til forsiden Econa

Magne Gaasemyr er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Har vært journalist og ansvarlig redaktør i Økonomisk Rapport, og sjefredaktør i Bergens Tidende.

Selskapsdamer eller dyktige kvinner

Debatten om flere kvinner i styrene tar stadig nye veier. Inntil regjeringen forlenget fristen for ASA-selskapers plikt til å ha minst 40 prosent kvinner i styrene, var sanksjonsmidlene et hett tema.

Straks den debatten har lagt seg, kommer advarselen om at kvinner i konsernstyrer risikerer å bli redusert til selskapsdamer. Tidligere hodejeger Elin Ørjasæter skriver i en artikkel i A-magasinet at konsernstyrene kan få inn unge kvinner som er søte og se på, men som ingen gidder å høre på. Det er fra sine egne man skal ha det.

Ørjasæter argumenterer med at man må ha tyngde for å ha noe å si og få gjennomslag i styret i en stor bedrift. Hun viser til at 65 prosent av de mannlige styremedlemmene i ASA-selskapene er mellom 45 og 65 år, og hevder samtidig at kvinnene i dagens ASA-styrer er «foruroligende mye yngre». Og så legger hun til: «Det forsterker min hypotese om at kvinner kan rekrutteres til styrer i kraft av kombinasjonen kjønn, behagelig vesen og betryggende inkompetanse.»

Ørjasæter har rett i at det er en fordel med både kompetanse og erfaring for å kunne gjøre en god jobb i et bedriftsstyre. Men dette blir litt for mye respekt for de gamle gubbene. Jeg tror ikke det er så vanskelig å finne kvinner som duger. Fra norske læresteder har det i flere tiår blitt produsert kvinnelige kandidater i fleng på alle nivåer, som senere har skaffet seg rikelig relevant erfaring. Forhåpentligvis hever de seg over at Ørjasæter reduserer dem til selskapsdamer.

Monokulturer er sjelden de mest kreative og nyskapende. Og erfaringene med å bryte ned mannsbastionene, enten det har vært i politikken, kirken eller andre deler av samfunnslivet, har med respekt å melde ikke vært så ille. Kanskje kan det komme noe godt ut av mer mangfold i næringslivet også. Ja, trolig kan større aldersspredning være en positiv bieffekt, i tillegg til bedre kjønnsbalanse.

Men her synes det å være enorme problemer, knapt før kvinnene har entret banen. Problemet er neppe å finne dyktige nok kvinner til disse styreplassene. Den største utfordringen er, som tidligere næringsminister Børge Brende poengterte, de hundrevis av mennene som først må ut av styrene for å gi kvinnene plass.

PS. Som dere vil se, har vi i dette nummeret også foretatt en redesign av Magma. Etter åtte år i samme drakt, er tiden inne for en fornyelse. Vi har valgt en moderne og funksjonell stil, både ved valg av logo, forside og presentasjonen inne i bladet. Håpet er at dette faller i smak hos deg som leser, og vi tar gjerne imot reaksjoner på omleggingen.

 

figurEcona er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS