Magma topp logo Til forsiden Econa

Signe Moen

Signe Moen er statsautorisert revisor. Hun leder fagavdelingen iPricewaterhouseCoopers og er medlem av Regnskapsstandardstyret i NorskRegnskapsStiftelse.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS