Magma topp logo Til forsiden Econa

Signy Irene Vabo

Signy Irene Vabo er utdannet dr. polit. fra Universitetet i Oslo, Institutt for statsvitenskap. Hun arbeider som førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo, avdeling for samfunnsfag. Sentrale forskningsområder er flernivåstyring, samstyring, kommunal organisering og lokaldemokrati.
Bilde mangles

Artikler i Magma


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS