Magma topp logo Til forsiden Econa

Christian Haugsnes er fagsjef i Econa.

Siviløkonomene i sytti

_bedriftsøkonomen.jpg

28. februar rundet Siviløkonomene sytti år, og vi presenterer i anledningen noen utdrag fra foreningens vekst og virke - fra starten i 1930-årene til dag.

Fredagspils 1938

En fredag i slutten av oktober 1938 samles de åtte første kandidatene fra NHH som har fått seg fast jobb i Oslo, «omkring ølkrus og i godt humør» på Grand Bar etter arbeidstid. Formålet med samlingen: å stifte en forening som kan fremme og spre kunnskap om NHH og om utdannelsen man mottar ved den ferske utdanningsinstitusjonen.

Den seriøse og omfattende oppstarten av foreningens virke skjer imidlertid da det kalles inn til konstituerende generalforsamling 28. februar 1939, denne gang på en tirsdag og i mer edruelige lokaler - en hybel i Stensgate 11. Statutter og forslag til første styre har på forhånd blitt sendt ut til hele den potensielle medlemsmassen på 29.

Beskjeden vekst - mange milepæler

1000 medlemmer når foreningen først i juni 1958, etter vel 20 års drift. Man har i mellomtiden fått utrettet en lang rekke saker: I 1941 kommer lønnsstatistikken for første gang, flere lokalforeninger har startet opp, man har «sluppet sekretariatet ut av skoesken» i 1946, utgitt fagtidsskrift gjennom hele perioden, avholdt konferanser og ikke minst - innført siviløkonomtittelen til Norge og i 1954 byttet navn til Norske Siviløkonomers Forening.

I 1963 åpner endelig NHHs etterlengtede nybygg i Breiviken, og kullstørrelsen ved høyskolen øker fra ca. 60 til 175. Samtidig øker tilfanget av siviløkonomer med utenlandsk utdanning, slik at man når 2000 medlemmer i allerede i begynnelsen av 1970.

Nye koster

68-erne bringer foreningen mot det nærmeste man har vært ungdomsopprør og revolusjon. De unge nye siviløkonomene, og særlig studentene som fra 1968 har fått medlemskap i foreningen, synes pionerene er «noen forgubbede overåringer» og vil dreie fokus mot samfunnsansvar, etterutdanning og fornyelse av økonomifagene.

Foreningens seriøse satsing på etterutdanning, kurs- og konferansevirksomhet starter dermed for fullt på 70-tallet. I 1976 inviteres statsansatte siviløkonomer inn i foreningen, og man vedtar å gå inn i AF (Akademikernes Fellesorganisasjon). Første forhandlingsleder ansettes i 1979, for å ivareta interessene til medlemmer i offentlig sektor. Året etter opplever man for første gang at en kvinne inntar plass i hovedstyret.

I 1985 får man to nye handelshøyskoler: Siviløkonomutdanningen i Bodø (senere HHB) og BI, hvor diplomøkonomutdannede blir godkjent som siviløkonomer med tilbakevirkende kraft tilbake til 1971. Dette fører til 937 nye medlemmer samme år. I 1988 vedtar Landsmøtet at studentene skal ha to medlemmer i foreningens styre, noe som fortsatt står ved lag.

Nær fortid

Foreningens generalsekretær Sverre Bjønnes tar skjegget han har hatt siden ungdomsårene i pur begeistring over at foreningen passerer 10.000 medlemmer i 1994. Sammen med seks andre foreninger blir NSF en del av Akademikerne i 1997. 10. mars samme år kommer foreningen på internett. En av de første nyhetene som publiseres melder om at lønnstatistikken er klar for utsending - per brev.

1998 vedtar foreningen å arbeide for ny struktur for høyere utdanning, 3 + 2 modellen, og blir en drivkraft for det som blir Kvalitetsreformen i 2003. Foreningen bytter navn for fjerde og foreløpig siste gang i 2004, når NSF byttes ut med Siviløkonomene. I 2008 avgjør man etter mange års debatt «bachelor-saken», og avgrenser ordinært medlemskap til siviløkonomer og masterutdannede.


Kilder

  • Norske siviløkonomer gjennom 50 år (1989)
  • Bedriftsøkonomen gjennom 40 år (1979)
  • Siviløkonomnytt og Ajour
  • www.sivilokonomene.no


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS