Magma topp logo Til forsiden Econa

Charlotte Hartvigsen Lem er redaktør i Magma.

Skikk og bruk - versjon 2.0

Mens 60 prosent av norske bedrifter svarer at de har bestemt seg for å ta i bruk sosiale medier, er det bare 21 prosent som svarer at de har retningslinjer for hvordan de skal forholde seg til nettmedier og sosiale medier, også kalt nettikette.

Sosiale medier er et relativt nytt fenomen, som fremdeles er i sterkt vekst og endring. I en undersøkelse foretatt av Dataforeningen svarer hele 75 prosent av bedriftene at de har diskutert sin tilstedeværelse. De er altså oppmerksomme på fenomenet, men bare 15 prosent har implementert en klar strategi for hvordan de forholder seg til de nye mulighetene.

Sosiale medier og nettverk endrer måten vi bruker nettet på. Som kanal kan de betraktes som en hvilken som helst mediekanal. Men de har også noen trekk som gjør at det skapes nye utfordringer og problemstillinger både ressursmessig, sikkerhetsmessig og strategisk. Derfor er det viktig å ha et bevisst forhold til terrenget man ferdes i.

De to viktigste kjennetegnene er høyt tempo og interaktiv dialog. Sosiale medier er ikke en megafon der du serverer et budskap du har brukt lang tid til å formulere. Er du først aktivt til stede, forventes det at du går inn i en dialog. Men det er en kompleks oppgave å skulle overvåke og respondere på omtale som lever sitt eget liv. En nøye uttenkt merkevarestrategi kan raskt få et skudd for baugen om omtale i sosiale medier først tar av. Jungelordet Brands don't talk, people do blir fort virkelighet.

Aktiviteten som foregår er dessuten ikke begrenset til å finne sted mellom klokken 0800 og 1600 på hverdager. Om det er viktig å vedlikeholde gode hjemmesider, er det enda mer synlig om interaktive medier blir liggende uten oppdateringer eller svar. Det skaper betydelige utfordringer ressursmessig.

I tillegg kan det være en grensegang å skille mellom medarbeidernes profesjonelle bruk av sosiale medier, og det som er deres private profil. Det kan være et paradoks at dersom man som bedrift eller organisasjon skal ta skrittet ut i de sosiale mediene, har man virkelig bruk for medarbeidere som behersker og aktivt bruker de nye mulighetene. Men hvordan skal man skille mellom rollen de har som bedriftens representant og deres private identitet? Og hva er effektiv og produktiv tidsbruk i arbeidstiden?

I fjor sommer var Nærøy kommune først i rekken av kommuner som blokkerte tilgangen til Facebook for elever og ansatte i kommunen. Det tok ikke mer enn fem måneder før beslutningen ble revurdert. I dag er over 2,2 millioner nordmenn medlemmer av nettsamfunnet. På verdensbasis er antall brukere over 350 millioner. De lar seg ikke stoppe av forbud. Skal norske virksomheter bruke sosiale medier, eller web 2.0., til det effektive verktøyet det kan være, trengs en betydelig oppgradering av holdninger og regelsett. Det er på tide å blåse støv av den gamle telefoninstruksen, og oppdatere den for web 2.0.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS