Magma topp logo Til forsiden Econa

magma@fagbokforlaget.no

Skill deg ut som leder på LinkedIn

LinkedIn flommer over av kandidater med ledererfaring. Skal du skille deg ut, er det avgjørende at du presenterer deg på en måte som skiller deg fra alle de andre med ledererfaring, råder karrierecoach Alisa T. Jensen.

Det er mange ledere på LinkedIn. Sammenlikner en for eksempel med den gruppen som presenterer seg som ingeniører, er konkurransen om oppmerksomheten mer enn ti ganger som stor når du profilerer deg som leder. Følgelig er det er ti ganger vanskeligere å bli funnet i et søk når du «bare» er leder. Den konkurransen i seg selv er ikke et problem, men mange ledere går glipp av muligheter fordi de undervurderer viktigheten av differensiering og synlighet, fastslår Alisa T. Jensen.

Ledernes naturlige habitat

Jensen har i mange år jobbet med å gi råd om hvordan du som arbeidstaker best kan synliggjøre dine styrker og kompetanse som arbeidstaker. I dag leder hun konsulentselskapet HR Ekspertene, og møter daglig flinke kandidater som ikke klarer å differensiere seg og vinne jobbene de vil ha. Mange av CV-ene er formelt sett ganske uangripelige, og LinkedInprofilene er ikke dårlige, men gjør ikke at kandidatene bak dem skiller seg ut i tilstrekkelig grad, mener hun.

LinkedIn er opprinnelig det naturlige habitatet for alle med ledererfaring. Nettverket ble startet for nettopp toppledere og for alle som var der for å rekruttere dem. Etter hvert ble LinkedIn oppdaget av de fleste yrkesgrupper og folk på alle nivåer som er opptatt av karriere. I dag er «alle» på LinkedIn, og selv rapporterer de at én million mennesker fikk jobb gjennom nettverket bare i 2019. Plattformen vokser stadig, og regnes som verdens største markedsplass for talenter og nye muligheter.

– Det er fremdeles ledere det er flest av på nettverket. Fire av fem medlemmer rapporterer at de tar beslutninger på vegne av egne organisasjoner, forteller Jensen.

figur

Som leder konkurrerer du med enormt mange når noen søker etter deg på LinkedIn. Sørg for å vise frem hvem du er, og hvilke styrker du har som leder, råder Alisa T. Jensen.

Still deg disse spørsmålene når du oppdaterer LinkedIn-profilen din:

  • Hvilke ledermuligheter ønsker du?
  • Hvor er du mest relevant?
  • Hvor kan du tilføre mest verdi?
  • Hvilke kamper har du best utsikter til å vinne?

Konkurranse

Gjennom å samle alle ledere på ett sted har LinkedIn også lagt til rette for åpen, men ganske tøff konkurranse.

– Søker man på LinkedIn på «ingeniør i Norge», får man opp rundt 12 000 kandidater som har oppgitt dette begrepet i stillingstittelen. Skriver man «sykepleier» eller «lærer», er det rundt 10 000 treff på hver kategori. Men søker vi opp «leder», er det nær 99 000 kandidater som har dette begrepet i tittelen. I tillegg finner vi mange treff på titler som «sjef», «manager», «direktør» og liknende. Trenden er tydelig: Det finnes rundt ti ledere per lærer på LinkedIn. En lærer har dermed i utgangspunktet ti ganger høyere sjanse for å bli funnet på LinkedIn enn det en leder har, oppsummerer Jensen.

Hennes erfaring er at mange ledere setter pris på sunn konkurranse, og gjerne lar seg inspirere av det når de skal ta strategiske valg og velge de kampene bedriften kan vinne.

– Derfor er det overraskende at mange ledere ikke har samme tilnærming til sin egen karriere og posisjonering på LinkedIn. Er du én av de 99 000 kandidatene med tittelen «leder» – hvordan vinner du i et marked med så høy konkurranse uten å gå inn på pris? Markedsføringsfaget har klare svar: differensiering og synlighet. Gjennom differensiering blir produktene sett på som annerledes og mer relevante for en bestemt målgruppe. Synlighet er nødvendig for at målgruppen skal få vite om produktene og kunne vurdere dem i en kjøpsprosess. De samme prinsippene kan overføres direkte til din karriere som leder, sier hun,

Lær deg algoritmene

Synlighet gir muligheter, fastslår Jensen.

– Tenk på forrige gang du ble spurt om du kjente en dyktig megler, jurist eller rørlegger. Anbefalinger og referanser er avgjørende også når man ansetter noen, og for noen stillinger blir dette kanskje det viktigste momentet. Syv av ti stillinger blir aldri annonsert, sies det. Derfor er nettverket viktig. Men selv et stort nettverk kan være verdiløst dersom dine kontakter ikke husker på deg den dagen de blir spurt om anbefalinger. Det er altså din oppgave å bli synlig, både i nettverket ditt og utenfor, slik at du blir husket når mulighetene dukker opp.

Hun understreker at synlighet kan bygges på forskjellige måter. For eksempel kan du holde foredrag, lage en podkast eller ta en kaffe med kontaktene dine med jevne mellomrom. Men alt dette tar tid.

– Ser man på tidsbruk og verdi, er det å være synlig på LinkedIn er klar vinner. Her kan du aktivisere hele ditt nettverk med en relativt liten investering i tid, etablere kontakt med de få personene du vil nå, og få eksponering mot en hel bransje eller geografi med bevisst kommunikasjon og en god strategi, fremholder Alisa T. Jensen, som anbefaler alle å skaffe seg innsikt i plattformens dynamikk og algoritmer.

– Algoritmene avgjør både hvor lett du – blant de 99 000 andre lederne – blir funnet av hodejegere, og hvor synlig du og din aktivitet er i ditt nettverk og utenfor. Enten jobber algoritmene for deg, eller mot deg.

Differensiering

Karriereeksperten råder videre alle til å ikke undervurderer verdien av differensiering.

– Lederrollen finnes og trengs i alle selskap, så hvorfor avgrense mulighetsrommet med differensiering? Ledelse som funksjon er ganske generisk, mange tror at er man god til å lede, så er man god til det – uansett selskap, bransje og konjunktur. Men her kommer den brutale sannheten: Man blir ikke rekruttert for sine lederegenskaper alene. Ingen av spesifikasjoner i en stillingsannonse stopper ved at kandidaten «skal være god til å lede». Det utslagsgivende er ofte alt annet man kan og har – på toppen av å være leder, understreker Jensen.

Rent praktisk starter det med noen strategiske valg: Hvor er du mest relevant, hvor kan du tilføre mest verdi, hvilke kamper har du best utsikter til å vinne? Det handler ikke minst om å definere hvilke muligheter som ikke er riktige for deg. Klarere formulert: Det hjelper lite å si nei til det åpenbare. Men tenk gjennom: Hvilke ledermuligheter er ikke helt riktige for deg?

figur

– Denne delen pleier å være vanskelig. Problemet er at mange ledere ikke liker å si nei til muligheter. Spesielt erfarne ledere som har gjort mye forskjellig, kan se for seg å kunne bidra i mange roller og bransjer. Det stemmer helt sikkert, men å være åpen for mye forskjellig bidrar ikke til å gjøre deg veldig relevant for noen. Da ender du med å være ett av de 99 000 treffene, og selv LinkedIns algoritmer forstår ikke da hva som er best match for deg.

Velger du å vektlegge bredden, at du er en potet som kan brukes til mangt, blir du ikke den hovedretten noen spør etter.

– Mitt råd er klart: Selv om du har gjort mye forskjellig og kan brukes til mangt, bør du formulere en klar ambisjon og vise den frem.

Differensiering trenger ikke være rigid og definere bransje eller type. Men Jensen råder deg til å identifisere de situasjonene der du tilfører mest verdi, der du får energi, blir utfordret, vokser og skaper best resultat.

– Handler det om vekst eller revolusjonering og endring av arbeidsprosesser? Trigges du av å lansere nye produkter og gå inn i nye markeder? Snuoperasjoner? Sammenslåing av selskap, konsolidering og synergier? Effektiv utnyttelse av ressurser? Hver av disse situasjonene gir rom for mange mulig­heter, samtidig som de differensierer deg fra de andre. Å definere mulig­hetene der du kan tilføre mest verdi, er veien frem mot en sterk posisjonering der du sikrer høy relevans i et søk, avslutter hun.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS