Magma topp logo Til forsiden Econa

Audun Farbrot er fagbokforfatter og fagsjef forskningskommunikasjon ved Høyskolen Kristiania. Du kan følge Farbrot på Twitter: http://twitter.com/afarbrot

Slik lykkes du med endringsledelse

Mange norske organisasjoner har så mange gravlagte endringsprosjekter at de nærmest utgjør kirkegårder, hevder BI-forskere. For å lykkes, kreves mer fokus på å sette endringer ut i livet.

figur

Færre og færre virksomheter har stabile rammebetingelser. De fleste organisasjoner må endre seg for i det hele tatt å overleve. For alle disse virksomhetene utgjør endringsledelse en avgjørende kompetanse.

– Endringsprosjekter fører ofte ikke frem, eller de gir et annet resultat enn det som var meningen. Det finnes langt flere eksempler på mislykkede endringsprosjekter enn på suksessrike forbilder, hevder BI-professorene Bjørn W. Hennestad og Øivind Revang.

Hennestad og Revang har i samarbeid med Fred H. Strønen ved Høgskolen i Oslo utgitt boken Endringsledelse og ledelsesendring (Universitetsforlaget, 2006).

– Skal et endringsprosjekt gi resultater, er «underveishåndteringen» kritisk, hevder Hennestad og Revang. Det er ikke tilstrekkelig med endringsledelse for å lykkes med endringsprosjekter. Det kreves også en ledelsesendring. Lederen skal skape en ny organisasjonsvirkelighet med utgangspunkt i det bestående samspillet mellom mennesker. Lederen må vise vei og skape oppslutning, hevder Hennestad og Revang.

Her er åtte praktiske råd hentet fra boken:

Endring forutsetter erkjennelse av endringsbehov, enten en krise eller en løfterik visjon.

Endringsledelse krever ledelsesendring. Behovet for lederskap er ofte sterkt forsømt.

Endring forutsetter bevissthet om retning og kommunikasjon av retning.

Det må skapes oppslutning om ønsket retning.

Endringsprosesser må skapes og ledes.

Endringsledelse er en personlig oppgave og utfordring for lederen.

Strukturer og systemer i organisasjonen utgjør mektige krefter. Men de er skapt og opprettholdt av mennesker, og kan forandres av mennesker.

Kunnskap og innsikt vil være til god hjelp. Til syvende og sist kreves det artistiske ferdigheter (artistry) for å få grep om og påvirke den sosiale (organisatoriske) situasjonen.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS