Magma topp logo Til forsiden Econa

Audun Farbrot er fagbokforfatter og fagsjef forskningskommunikasjon ved Høyskolen Kristiania. Du kan følge Farbrot på Twitter: http://twitter.com/afarbrot

Snillere merkevarebedrifter?

Store bedrifter med kjente merkevarer blir mer samfunnsansvarlige mot 2020. Næringslivets verstinger vil bremse den positive utviklingen.

Tekst: Audun Farbrot

Næringslivet er blitt stadig mer opptatt av sitt omdømme. Derfor er bedriftene også blitt opptatt av sitt samfunnsansvar.

Telenor fikk i 2008 merke medias ubehagelige søkelys da det ble avslørt kritikkverdige forhold hos selskapets underleverandører i Bangladesh.

Regjeringen har lansert en egen stortingsmelding om Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi (St.meld. nr. 10 (2008-2009)).

Media bruker stadig mer spalteplass på skandaler og avsløringer av kritikkverdige forhold hos bedriftene.

Samfunnsansvarets tre faser

Forsker og doktorgradsstudent Caroline Dale Ditlev-Simonsen ved Handelshøyskolen BI har fulgt utviklingen i bedriftens samfunnsansvar over tid, og har identifisert tre utviklingsfaser i hvordan bedriftene forholder seg til samfunnsansvar.

 • Mange av bedriftene velger å innta en defensiv holdning til avsløring av skandaler knyttet til miljø eller arbeidsmiljø. De benekter at de har problemer, går offensivt ut mot angriperne og ser ingen grunn til å foreta seg noe.
 • I den neste fasen inntar bedriftene en reaktiv holdning til avsløringer av uheldige forhold. De kartlegger forholdene, innrømmer problemer og er innstilt på å samarbeide om å finne løsninger. De er langt mer ydmyke, og gir etter for press.
 • I fase tre inntar bedriftene en proaktiv holdning til samfunnsansvarsutfordringer. De er forberedt på at skandaler vil kunne skje, og ligger i forkant av problemene. De samarbeider med myndigheter og andre interessegrupper, og er innstilt på endre praksis for å redusere sannsynligheten for at skandaler oppstår.

- Mange norske bedrifter befinner seg fortsatt i fase 1, den defensive fasen. Men trenden går i retning av flere reaktive og proaktive virksomheter.

BI-forskeren har identifisert de sentrale drivkreftene knyttet til bedriftens samfunnsansva r frem mot 2020.

 • Økt interesse for og kjennskap til samfunnsansvar, uavhengig av finanskrisen. Det forventes mer av bedriftene.
 • Større forståelse for utfordringene knyttet til samfunnsansvar, ikke minst dilemmaer og problemer.
 • Mer rapportering av samfunnsansvar, og større åpenhet.
 • The «good guys», de snille bedriftene blir bedre. Store bedrifter med kjente merkevarer vil påta seg ansvar utover det lovpålagte. Store bedrifter ønsker å samarbeide med myndighetene om å innføre strengere regler, som skal gjelde for alle.
 • Næringslivets verstinger, «the bad guys» er ikke så opptatt av samfunnsansvar, og vil selge sine produkter til lavere priser enn de «snille gutta».
 • nteressen for samfunnsansvarlige produkter vil øke, men ikke like fort som veksten i den totale etterspørselen etter varer og tjenester.
 • Internasjonale klimaavtaler vil bli implementert, og bedrifter som ligger i forkant vil få et konkurransefortrinn. Ellers går det sakte med å utvikle forpliktende internasjonale avtaler.
 • Operasjoner i utviklingsland vil fremdeles være kompliserte i forhold til samfunnsansvar. Det blir viktigere å gjennomføre analyser og undersøkelser i forkant for å redusere sannsynligheten for feil og skandaler.
 • Samfunnsansvar vil fortsatt være nært knyttet til omdømme. Bedrifter kommer fortsatt til å arbeide hardt for å bygge opp omdømme og redusere risiko ved å ta riktig samfunnsansvar.
 • Det vil bli avdekket nye skandaler innen miljø og arbeidsforhold hos de snilleste gutta i klassen med jevne mellomrom. Avsløringer av skandaler vil føre til forbedringer. Bedriftene må være forberedt på å håndtere skandaler, de er uunngåelige. Verstingene har ikke noe omdømme å miste. De er heller ikke så kjente, og slipper derfor mye av søkelyset.

- Skal vi lykkes, må vi få til internasjonalt forpliktende avtaler med strenge sanksjoner mot overtramp og verstinger, konkluderer Caroline D. Ditlev-Simonsen.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS