Magma topp logo Til forsiden Econa

Øyvind Torvund

Solid lønnshopp for NHH-studenter

figur

Den gjennomsnittlige startlønnen for uteksaminerte NHH-kandidater nærmer seg 540 000 kroner, viser NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse.

Den gjennomsnittlige lønnen inkludert bonus, overtid og goder for NHH-kandidatene har økt fra 507 000 kroner i 2013 til 536 000 kroner i fjor. Det er en økning på 5,6 prosent.

Arbeidsmarkedsundersøkelsen er en årlig måling av hvordan NHHs kandidater blir tatt imot i arbeidslivet.

– NHH uteksaminerte 714 masterkandidater i 2014. Dette er ny rekord. Det er gledelig å se at arbeidsmarkedet fremdeles er godt for siviløkonomer fra NHH. Lønnsnivået øker stadig, og de aller fleste kommer i arbeid før de er ferdige med studiet eller kort tid etter, sier rektor Frøystein Gjesdal.

Omtrent tre av fire NHH-studenter får jobb før de er ferdige med studiene, ifølge undersøkelsen.

De tre viktigste bransjene for nyutdannede NHH-studenter er innen revisjon, konsulentvirksomhet og bank/forsikring/ finans. Størst nedgang finner en innen olje og gass, der andelen er halvert sammenlignet med året før.


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS