Magma topp logo Til forsiden Econa

Øyvind Torvund

Solid lønnshopp for NHH-studenter

figur

Den gjennomsnittlige startlønnen for uteksaminerte NHH-kandidater nærmer seg 540 000 kroner, viser NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse.

Den gjennomsnittlige lønnen inkludert bonus, overtid og goder for NHH-kandidatene har økt fra 507 000 kroner i 2013 til 536 000 kroner i fjor. Det er en økning på 5,6 prosent.

Arbeidsmarkedsundersøkelsen er en årlig måling av hvordan NHHs kandidater blir tatt imot i arbeidslivet.

– NHH uteksaminerte 714 masterkandidater i 2014. Dette er ny rekord. Det er gledelig å se at arbeidsmarkedet fremdeles er godt for siviløkonomer fra NHH. Lønnsnivået øker stadig, og de aller fleste kommer i arbeid før de er ferdige med studiet eller kort tid etter, sier rektor Frøystein Gjesdal.

Omtrent tre av fire NHH-studenter får jobb før de er ferdige med studiene, ifølge undersøkelsen.

De tre viktigste bransjene for nyutdannede NHH-studenter er innen revisjon, konsulentvirksomhet og bank/forsikring/ finans. Størst nedgang finner en innen olje og gass, der andelen er halvert sammenlignet med året før.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS