Magma topp logo Til forsiden Econa

Charlotte Hartvigsen Lem er redaktør i Magma.

Sosiale medier vinner terreng

I 2009 fikk norske bedrifter for alvor øynene opp for sosiale medier. De brukte året til å analysere og lære. 2010 spås å bli året der de nye kanalene tas i bruk for alvor.

Sosiale medier er fellesbetegnelsen på den nye generasjonen sosiale internettjenester, som avhenger av aktiv deltagelse fra brukerne. De mest aktuelle eksemplene i Norge er Facebook. Twitter, YouTube, LinkedIn eller ulike blogger. I denne gruppen faller også forum, som teller stadig flere. Disse kan være generelle diskusjonsforum, eller svært smale, temabaserte forum.

Vil, men avventer

Fremdeles famler norske bedrifter litt når de tar i bruk de nye og stadig voksende markedsføringskanalene. I en undersøkelse som ble gjennomført mot slutten av fjoråret, i regi av Dataforeningen, Kommunikasjonsforeningen og Kampanje.com, svarte bare 15 prosent av bedriftene at de hadde implementert en strategi for hvordan de skulle utnytte sosiale medier.

Men om det fremdeles er en liten andel som har tatt sosiale medier i bruk, så står temaet på agendaen rundt i norske bedrifter. Hele 60 prosent svarte nemlig at de allerede har besluttet å ta i bruk sosiale medier, og i tre av fire virksomheter har ledelsen diskutert hvordan bedriften er til stede og bruker sosiale medier.

- Det er fortsatt mange som frykter sosiale medier. Men i 2009 har vi sett flere prøveballonger og mange som søker ny kunnskap. Jeg tror 2010 blir året der norske bedrifter for alvor tar i bruk sosiale medier, sier Marius Myhrvold, byråleder hos Colt kommunikasjon til Magma. Colt Kommunikasjon har spesialisert seg på PR i sosiale medier.

Blant de som bruker sosiale medier allerede, er de vanligste bruksområdene

  • Generell markedsføring/profilering
  • Overvåking av vareprat
  • Konkurrentovervåking
  • Kundedialog/1-1-markedsføring

Men bedriftene skisserer også andre områder der de ønsker å ta i bruke de nye kanalene. De viktigste er spørreundersøkelser og rekruttering.

Sterk vekst

Samtidig med at stadig flere bedrifter tar i bruk de nye kanalene, vokser også antallet brukere kraftig fremdeles.

-Bloggmarkedet er for eksempel i vill vekst - bare i Norge opprettes det mer enn 1500 nye blogger hver dag. Norge er dessuten et av verdens største Facebook-land, relativt sett. Men det forventes fremdeles sterk vekst i antall brukere. Twitter har vært mye omtalt de siste året, men er fremdeles et snevert samfunn i Norge. Veksten har nådd modningsfasen, men fortsatt vil det opprettes Twitter profiler i Norge det kommende året oppsummerer Myhrvold.

Veksten i markedet kan også illustreres gjennom en annen utvikling.

- De største bloggerne tjener nå penger, og dette er en mediekanal som kommer til å vokse så sterkt at de mest profilerte bloggerne kommer til å ha egne managere. Akkurat slike avtaler underskrives nok i dette øyeblikk, sier han.

Krevende

De nye kanalene byr på svært mange nye muligheter. Prismessig er de nye kanalene enn så lenge rimelige. De gjør det dessuten mulig å treffe svært bestemte målgrupper, og med enkle midler spisse budskapet på riktig måte.

Men de skaper også utfordringer. De sosiale mediene, eller Web 2.0 som også er et begrep som brukes, er dessuten langt mer enn en tradisjonell enveis markedsføringskanal. Den interaktive dimensjonen gjør at det kan være krevende å håndtere all informasjon som kommer tilbake, eller blir tilgjengelig, når man begynner å ferdes i den nye verden.

Blant dem som kjenner på denne utfordringen er Handelshøyskolen BI, som er av dem som tok sosiale medier aktivt i bruk i 2009. Utdanningsinstitusjonen er både på Facebook, LinkedIn og Twitter, og har flere blogger. I tillegg overvåker de omtaler av BI i flere kanaler.

- Vi har overvåket de sosiale mediekanalene i mange år, Men vi tok mulighetene aktivt i bruk i 2009, sier markedsdirektør Erik Mehl til Magma. Han understreker at han i utgangspunktet ser på sosiale medier nok en mediekanal, men at det å ta dem i bruk har skapt utfordringer som har måttet løses.

- Et poeng er at alt som sies i disse kanalene spres utrolig raskt. Det gjør at det er svært viktig å ha et bevisst forhold og en klar strategi for hvorfor man er tilstede på disse arenaene. Man må også ha en klar struktur for å håndtere informasjonsstrømmen. Og man må ha tilstrekkelige ressurser til å gjøre jobben som kan oppstå, oppsummerer Mehl.

Må sette av ressurser

Han sier at tilstedeværelsen i sosiale medier har skapt nye arbeidsoppgaver for markedsavdelingen. På BI er det løst blant annet med et tett samspill med kommunikasjonsavdelingen, samt at det gjøres overslag over den tidsbruken som følger av arbeid knyttet til oppfølging på sosiale medier.

Myhrvold understreker også viktigheten av å ha nok ressurser til å håndtere den arbeidsmengden som kan skapes.

- Når man har fattet en bevisst beslutning om å være tilstede i sosiale medier, må man følge opp med ressurser. Brukerne forventer å få svar når man engasjerer seg i disse mediene, understreker han.

En annen utfordring er å finne de riktige verktøyene, særlig når det gjelder effektiv overvåking.

- Det skjer ting på utviklingssiden, og vi forventer at det kommer gode løsninger for overvåking av hva som skrives rundt i de ulike kanalene. Men skal man drive god overvåkning må det skjer både manuelt og elektronisk. Også til denne oppgaven er det viktig å sette av tilstrekkelig med ressurser, konkluderer han. m


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS