Magma topp logo Til forsiden Econa

Magne Gaasemyr er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Har vært journalist og ansvarlig redaktør i Økonomisk Rapport, og sjefredaktør i Bergens Tidende.

Spennende moderniseringsprosjekt

Jeg har stor sans for regjeringsskifter. De kan synliggjøre politiske alternativer. Dessuten skaper de, i hvert fall for en liten stund, en viss dynamikk i det politiske systemet. Men fordi forskjellen mellom de norske partiene blir stadig mindre, synes jeg nok at skiftet av mannskap i regjeringskontorene medfører mindre moro enn før.

Jeg tror ikke folk flest vil merke noen særlig forskjell, selv om statsministeren har skiftet navn fra Kjell Magne Bondevik til Jens Stoltenberg. Men den nye statsministerens offensive retorikk om modernisering av offentlig sektor høres spennende ut. Det var også det eneste punktet i regjeringserklæringen hvor Stoltenberg markerte vilje til ny politikk.

En slik vilje manglet den avgåtte regjeringen, der særlig Senterpartiet tviholdt på bevaring av foreldede strukturer, blant annet innenfor kommunesektoren. Men nettopp fordi det er Arbeiderpartiet som nå vil reformere offentlig sektor, blir dette et interessant moderniseringsprosjekt. Symbiosen parti-fagbevegelse gir bedre muligheter til å få gjennom kontroversielle forslag. Selvfølgelig må Stoltenberg gi noen konsesjoner underveis til Jan Davidsen i Kommuneforbundet, men på dette området tror jeg det er lurt å ikke betrakte det beste som det godes fiende.

At offentlig sektor er overmoden for reformer, er mange enige om. Det er nok å peke på fylkeskommunene, som etter et kvart århundre ennå ikke fungerer etter hensikten. Vi har en håpløst foreldet kommuneinndeling, et helse- og omsorgsvesen som til tross for stor ressursøkning ikke produserer de tjenestene folk etterspør, og et utdanningssystem med store indre spenninger.

Jeg vet ikke om Jens Stoltenberg har tatt mål av seg til å bli Norges svar på Tony Blair. Men at han relativt tydelig har avklart at han ikke på ideologisk grunnlag vil avvise private løsninger, lover godt. For skal han lykkes med sitt prosjekt, er det liten tvil om at gamle kjepphester og hellige kuer må slaktes.

Det er ikke slik at den egentlige offentlig sektor er spesielt stor i Norge. Men med store og økende pensjonsforpliktelser og andre overføringer blir likevel det offentliges andel av økonomien blant de høyeste i hele verden. Når skattene alt er så høye at de ikke kan økes uten negative følger, blir det derfor ekstra viktig å organisere de tjenestene vi vil at det offentlige skal produsere, så effektivt som mulig. *

figur

Redaktør


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS