Magma topp logo Til forsiden Econa

Stillingsannonser web

www.econastilling.no

Ønsker du et treffsikkert og effektivt medium for stillingsannonser rettet mot siviløkonomer/masterutdannende i økonomisk- administrative fag? Econa tilbyr stillingsannonsering via medlems- og informasjonsportalen www.econastilling.no.
For mer utfyllende priser og informasjon les her.

Nyhetsbrev til Econas medlemmer

Econa sender ut ukentlige nyhetsbrev til sine ordinære medlemmer, skreddersydd for hver geografiske lokalavdeling. Annonsører har også mulighet til å nå Econas 9 studentgrupper ved norske handelshøyskoler/universitet på samme måte.

Nyhetsmailene sendes i HTML-format og har gjennomgående høy klikkrate. 


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS