Magma topp logo Til forsiden Econa

Studentforeningslederen

figur-author

Hvorfor er du studentleder?

Er vel mange grunner til at jeg ønsket å bli studentleder. Kort oppsummert var det nok at jeg ville krydre opp studiehverdagen og tilfredsstille mitt behov for å alltid ha noe å gjøre. Samtidig samler jeg verdifull ledererfaring, noe som er gull verdt når man skal ut i arbeidslivet.

Hva har du lært i studiet som du kan bruke som leder for studentgruppen?

I løpet av utdanningssyklusen går man inn på et bredt spekter av ulike grener og felt innen økonomi. De jeg føler har vært mest nyttige for meg som leder, er hovedsakelig administrative fag som for eksempel styrearbeid i organisasjoner, foretaksstrategier og markedsføring. Jeg føler at kombinasjonen av det teoretiske grunnlaget og de praktiske erfaringene jeg får gjennom å være leder for studentgruppen, går hånd i hånd.

Hva er de beste tilbudene dere har til medlemmene på Høgskolen i Molde?

Vi i styret til Econa HiM prøver hver dag å tilby noe nytt og spennende til våre medlemmer. Vi har flere faglige, sosiale og nettverksdannende arrangement i både høst- og vårsemesteret. Om jeg måtte peke ut de mest populære, hadde det blitt: krasjkurs i ulike fag med høy strykprosent, deltagelse i NM i økonomi og aksje-NM.

Hva er det viktigste du har gjort som studentleder?

Studentgruppen til Econa HiM er en relativt ny del av Econa sitt nasjonale og internasjonale studentnettverk. Det desidert viktigste vi har klart i styret jeg har ledet, er å få Econa på kartet til alle studentene med økonomiutdanning. Dette ønsker vi å jobbe videre med og håper at denne mentaliteten blir opprettholdt av dem som skal føre studentgruppen videre.

Hva er de største mulighetene Econa HiM har de neste årene?

Vi har hatt en fast og solid økning i medlemsbasen gjennom de tre årene vi har holdt på. Det er nettopp her jeg ser de største mulighetene. Høgskolen i Molde er kanskje mest kjent for logistikk & supply chain management samt sport management. Alle disse er faktisk kvalifisert til å bli medlem. Jeg mener vi har en stor mulighet til å vokse enda mer.

På hvilken måte bidrar studentgruppen ved HiM til Econas strategi?

Studentgruppen ved Høgskolen i Molde skaper verdi for medlemmene og viser hvordan medlemmene skaper verdi for samfunnet. Vårt mål er å bruke verdiene til Econa som retningslinjer i vår handlingsplan.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS