Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1803_forening_img_031

Studentforeningslederen

Hvorfor ville du bli studentleder?

Etter to år som ordinært styremedlem i Econa CBS ønsket jeg en større utfordring, og fant ut at tiden var moden for å ta over roret som leder. På dette tidspunktet var det også stor utskiftning i styret, og jeg syntes en viss kontinuitet var viktig. Da ble det en naturlig avgjørelse for meg som jeg aldri har angret på. Samtidig er det er fantastisk erfaring å ta med seg videre ut i arbeidslivet.

Hva har du lært i studiet som du kan bruke som leder for studentgruppen?

Planlegging. Som student har man meget frie tøyler, og dersom man ikke er flink til å planlegge og strukturere hverdagen sin, kan eksamensperioden komme veldig brått på. Det samme gjelder som leder for studentgruppen. Da har man det overordnede ansvaret for at styre­møter og arrangementer blir gjennomført, og her er planlegging alfa og omega. Man kan jo ikke risikere at en teambuilding blir lagt en annen dag enn torsdag?

Hva er de beste tilbudene dere har til medlemmene på CBS?

På CBS har vi et variert tilbud til våre medlemmer, alt fra faglige og karrierefremmende arrangementer til sosiale og nettverksbyggende. Historisk har vi hatt god suksess med Excelkurs i eksamensperioden og Halloweenfest for alle norske studenter i København. I tillegg har vi dratt mye nytte av Danske Bank, da de har sine hovedkontorer her i København. Disse får vil låne til foredrag og liknende. Samtidig gir bankav­talen gebyrfri og effektiv overføring mellom norsk og dansk konto, hvilket er gull(kort) verdt for oss nordmen i København.

Hva er det viktigste du har gjort som studentleder?

Forhåpentligvis å skape et godt miljø i styret på CBS. Som med alle frivillige verv, kan ingen tvinges til å jobbe dersom de ikke ønsker det. Det er derfor svært viktig for meg med et godt miljø i styret slik at alle styremed­lemmene er motiverte og dermed kan bidra best mulig med sitt engasjement, kreativitet og pågangsmot.

Hva er de største mulighetene Econa CBS har de neste årene?

Å skape et bedre samarbeid med CBS Students. I dag har Econa CBS ikke mulighet til å stå på stand på skolen, hvilket er en stor utfordring når det kommer til verving av nye medlemmer. Dette styres av CBS Students, så et bedre samarbeid vil på sikt gjøre det mulig for Econa CBS å nå ut til mange potensielle medlemmer.

På hvilke måte bidrar studentgruppen ved CBS til Econas strategi?

Gjennom våre arrangementer skaper vi medlemsnytte for våre medlemmer. I tillegg opplyser vi om medlemsfordeler som CV-retting og bankavtalen, som erfaringsmessig er meget populære tilbud.

Hvem vil du gi en lilla rose?

Til besetningen på Thon Hotell Flesland (NM i Flyplasshotell) som takk for å ha overlevd to årsmøter med Econa. Alternativt til Tom Bolstad.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS