Magma topp logo Til forsiden Econa

Styrearbeid i Leger Uten Grenser

figur-author

Leger Uten Grenser er en mangslungen organisasjon. Vi har ikke bare leger og annet medisinsk personell i våre rekker, men logistikere, ingeniører, økonomer, antropologer og en hel rekke andre profesjoner og bakgrunner. En ting er likevel felles for oss alle. Når vi tar på Leger Uten Grenser-hatten (som regel en T-skjorte), vil vi være praktiske. Vi vil gjøre en forskjell. Vi vil gjøre noe for noen.

Langtidsplaner, økonomiske analyser, organisatoriske risikomatriser og annet som styrer ofte bruker tid på, er ikke det første våre medlemmer kaster seg over når de bruker tid på organisasjonen. Vi vil gjerne heller diskutere utviklingen i Sør-Sudan, antibiotikaresistens og forfallet i det humanitære systemet.

Men organisasjonen må styres. I løpet av de 11 årene jeg har vært med i organisasjonen, har vi i Norge vokst fra å samle inn 137 millioner til i fjor å samle inn nesten 400 millioner. Vi sendte i fjor ut hjelpearbeidere på 144 oppdrag til prosjekter over hele verden.

Dette er en omfattende jobb, og det kreves en sterk struktur og en tydelig retning for fremtiden. Leger Uten Grenser legger stor vekt på å være fleksibel og i stand til å reagere raskt på de behovene som oppstår. Derfor er innsamling av midler fra private viktig, og en pool av dyktige og tilgjengelige feltarbeidere nødvendig til enhver tid. Styret skal peke ut en retning som gjør at organisasjonen kan ha disse ressursene tilgjengelig.

Profesjonell organisasjon

Organisasjonen er samtidig svært profesjonell på alle områder. Økonomistyring, innsamlingsarbeid, rekruttering og oppfølging av ansatte er områder hvor vårt dyktige kontor har full kontroll. Samtidig er vi medlemsstyrte, og medlemmer og styret bruker i stor grad av fritiden sin for å styre organisasjonen i en rivende utvikling.

Selv har jeg fulltidsjobb ved siden av, men har likevel rukket å delta i Leger Uten Grenser-møter i Sør-Afrika, Malawi, Belgia, Hellas og Sverige i år, samtidig som jeg skal være strategisk partner for ledelsen på kontoret og utføre nødvendig kontroll med virksomheten.

Styret er kompetent og har en variert erfaring, fra jurister og økonomer til leger, sykepleiere og en ingeniør. Selv har jeg arbeidet for organisasjonen med base i Norge og Sør-Afrika. Vårt arbeid er delvis ganske likt styrearbeidet i enhver organisasjon. Vi holder oss oppdatert på den strategiske og finansielle utviklingen, og etterser at administrasjonen når de målene vi har blitt enige om. Samtidig diskuterer vi utviklingen i våre operasjoner verden over, og utviklingen innen det humanitære feltet og tilgangen til medisiner.

Internasjonal medlemsorganisasjon

Internasjonalt består Leger Uten Grenser av 24 medlemsorganisasjoner og 5 operasjonelle sentre. I tillegg er mange av våre lokalt ansatte i prosjektlandene aktive medlemmer og bidrar til styringen av organisasjonen.

Leger Uten Grenser internasjonalt styres også av det samme medlemsapparatet, gjennom representasjon og årlige generalforsamlinger på ulike nivå. Vårt styre er direkte representert i styret til det operasjonelle senteret i Brussel og i den internasjonale generalforsamlingen.

Som en medlemsstyrt internasjonal organisasjon er det også styret, som medlemmenes representanter, som bidrar til å peke ut hvilken retning organisasjonens arbeid skal utvikle seg i. Det er nesten ingen begrensninger på behovet for vår tilstedeværelse, samtidig som vi skal sikre kvalitet og identitet på arbeidet vårt. Vi kan ikke erstatte alle verdens helsedepartementer, og vi skal ha et klart medisinsk avtrykk på vårt arbeid. Dette betyr at vi noen ganger må gjøre smertefulle prioriteringer, og de tøffe beslutningene står i kø.

Den siste tiden har vårt arbeid i konfliktsituasjoner blitt vanskeligere enn noensinne, med tilsynelatende målrettede angrep mot helsestrukturer i krigsområder, og mange av våre kolleger har ofret livet i forsøket på å gi nødvendig livreddende hjelp. Dette utfordrer oss på mange områder, også som styre. Vi skal gi tydelige signaler til myndigheter og krigførende parter om at sykehus og helsearbeidere ikke er legitime mål. Samtidig skal vi håndtere den risikoen vi utsetter våre medarbeidere for. Dette er krevende og viktig arbeid som styret må forholde seg til.

Vi har også den siste tiden tatt beslutningen om å takke nei til midler fra EU og norske myndigheter, som en konsekvens av en umenneskelig europeisk politikk overfor dem som flykter. Vi behandler konsekvensene av denne politikken, og kan ikke samtidig motta midler fra dem som er ansvarlige for denne politikken. Denne avgjørelsen utfordrer selvsagt organisasjonen, og våre private givere blir enda viktigere for å sikre vår uavhengighet og vår mulighet til å drive livreddende helsearbeid og lindre lidelse.

Det hender jeg føler meg som oberst Potter i den kjente komiserien MASH, han firkanten fra mer ordinær bakgrunn som forsøker å flette litt orden inn i det levenet som oppstår når idealister går inn med liv og lyst for å gjøre et nødvendig arbeid litt på tvers av alle etablerte strukturer. Samtidig er det ingenting som gjør meg mer stolt enn å få være bakkemannskap for denne fantastiske gjengen som gjør en jobb få andre vil og kan gjøre. Takk for støtten fra dere som er med på å gjøre dette mulig.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS