Magma topp logo Til forsiden Econa

Tekst: Gry Ljøterud

Styrekompetanse er viktigere enn noen gang

figur

Nina Riibe ønsker Morten Solheim velkommen til Econas organisasjon og Econa Trøndelag

Selv om korona har begrenset mye av vanlig drift, ligger Econas lokalavdelinger langt fra nede. For Econa Trøndelag har dette vært en tid der planlegging av nye medlemstilbud har pågått for fullt.

Nyvalgt styremedlem Morten Solheim (48) står bak webinaret «Korona opphever ikke styreansvaret» som nettopp ble gjennomført sammen med Frode Solberg for Econas medlemmer. Her fikk man syv råd om hvordan håndtere en krise, samt informasjon om styrekurset som settes opp til høsten ved flere av Handelshøyskolen BIs campuser. Econa har rabatt på alle kurs hos BI.

– Selv om vi har en koronaepidemi, så er ikke styreansvaret borte. Tvert imot så har det aldri vært viktigere å ha et styre som er tett på daglig leder og den situasjon som organisasjonen står ovenfor. Dessverre er det daglig graverende saker i media hvor styreleder og styret ikke har gjort sin plikt. Dette koster samfunnet og selskapene store beløp og tapt omdømme, sier Solheim.

Tett kontakt med næringslivet

Til daglig har han ansvar for etter- og videreutdanning ved BI i Trondheim, noe som også innebærer mye kontakt med det offentlige og næringslivet. Solheim ble valgt inn i lokalstyret i mars.

– Med denne kjennskapen til næringslivet og med fokus på forretningsutvikling og innovasjon har Morten bidratt godt til at lokalstyret har fått mange nye tilbud i menyen, sier leder i Trøndelag, Ellen Kristine Støre Govatsmark.

Econa Trøndelag har rundt 1 000 medlemmer, og vekst og medlemsnytte er det viktigste å jobbe mot fremover. Deling av kurs og kunnskap er ett av tiltakene. Derfor er hun stolt av at avdelingen står bak et tilbud som etter hvert er rullet ut til alle medlemmene.

Styrekurset er satt opp på bakgrunn av stor etterspørsel etter mer kunnskap om styrets oppgaver, ansvar og styrker, og er et samarbeid mellom Econa og BI. Høyskolelektor Frode Solberg, som er nasjonalt ansvarlig for BIs styrekurs, har også levert en rekke artikler om styrearbeid og er foreleser på kurset.

Hvem er kurset for?

– Alle som kan tenke seg en rolle i et styre, eller de som sitter med et eieransvar i et selskap, og som skal sørge for god forvaltning, samt de som bare ønsker større innsikt i hva som skjer i et styrerom. Man lærer hva som ligger i styrets ansvar, og man kan få viktig nettverk gjennom de andre kursdeltagerne og sammen med disse løse relevante oppgaver. Det er stor læring å kunne drøfte tidsaktuelle case, sier Solheim.

Du er ny i Econas organisasjon, hvorfor ønsket du å engasjere deg i Econa?

– Econa er for meg en spennende organisasjon som gjør en viktig innsats for medlemmene, noe vi ser spesielt godt resultatet av nå. Foreningen bidrar med en rekke fordeler, og jeg ville være med på å løfte dette ytterligere. Jeg har til daglig ansvaret for hva BI gjør ut mot næringslivet, og ser hvor viktig og inspirerende det er med ny kunnskap. Jeg vil derfor være med på å legge til rette for faglig gode arrangement lokalt, sier Solheim.

Tilbake til normalen

Korona har satt sitt preg på all drift, men Econa Trøndelag har brukt tiden godt.

– Vi ser veldig frem til å komme tilbake til en normal tilværelse igjen, det er i møte med våre medlemmer vi trives best. Dette året er vår strategi å kunne rekruttere og vokse, slik at vi kan skape enda bedre tilbud og bli en enda viktigere aktør lokalt i Trøndelag. Vi tror at ved å tilby relevant kurs og interessante arrangementer så er vi med på å styrke nettverket og kompetansen medlemmene våre ønsker, sier Solheim og Govatsmark.

Syv råd til styrer som skal håndtere krise:

  • Sørg for at styret stiller opp som en aktiv ressurs for daglig leder og bistår med sin ressurs og kompetanse der det er nødvendig og ønskelig.
  • Vurder og iverksett kortsiktige tiltak på alle områder i en lengre periode enn den første akutte fasen på 2–4 uker. Skaff surstoff (likviditet), orienter og involver eierne, og se til at de bidrar med sin del ved å tilføre frisk kapital, kutte utbytte, stille garantier med mer. Hvis ikke kan man ikke uten videre forvente bidrag eksternt fra banker og kreditorer. Ref. ASL § 3–4
  • Vurder hvordan styret skal gripe det hele an etter den første fasen (2–4 uker) med et perspektiv på 1–4 måneder.
  • Legg en plan (strategi) med tiltak for å komme opp og frem igjen – langsiktig (fase 3). Styret må ha minst to tanker i hodet samtidig. Vurder flere alternativer/scenarioer.
  • Kommuniser aktivt og åpent med ansatte, leverandører, bank, kunder og andre interessenter. Vær ærlig, og ikke prøv å dekke til noe.
  • Går ikke regnestykket opp, se på mulig gjeldssanering, lønnskutt, permanent bemanningsreduksjon, fornyede og reforhandlede leverandøravtaler, osv.
  • Går det fortsatt ikke opp? Iverksett avvikling før kreditorer taper pengene sine og eierne minimerer sitt tap. Kanskje man kan komme i gang med blanke ark igjen.

Kilde: Frode Solberg, BI


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS