Magma topp logo Til forsiden Econa

Audun Farbrot er fagbokforfatter og fagsjef forskningskommunikasjon ved Høyskolen Kristiania. Du kan følge Farbrot på Twitter: http://twitter.com/afarbrot

Supermann slår superteamet

Å kombinere dybdekunnskap fra flere områder gir mer innovasjon og økt lønnsomhet. Men drømmeteamet må gi tapt for enkeltindivider med breddekunnskap, viser ny BI-studie om innovasjon.

figur

Hvordan skape innovasjon? Er det mulig for kunnskapsbedrifter å organisere seg til mer innovasjon? Hva er det som kjennetegner de enkeltindivider og team som kommer opp med helt nye ideer, gode så vel som dårlige? Hva er det som kjennetegner enkeltindivider og team som bidrar med lønnsomme nye innovasjoner?

Professor Henrich R. Greve ved Handelshøyskolen BI har (sammen med Alva Taylor ved Tuck School of Business på Dartmouth) gjennomført en omfattende studie av produktutviklingsteam i den amerikanske tegneserieindustrien. Dette er en kunnskapsbasert bransje der innovasjon spiller en helt sentral rolle.

Greve og Taylor har tatt for seg alle tegneserieutgivelser, flopper som topper, utgitt i perioden fra 1972 til 1996. Det gir et forskningsmateriale på totalt 4 485 tegneseriealbum. Som et mål på suksess har forskerne sett på samlerverdien av de enkelte tegneseriealbumene i 2003.

Forskerne har vært opptatt av å finne sammenhengene mellom kreative og lærende prosesser og kommersiell suksess. I tillegg skiller forskerne mellom individuelle bidrag og teambidrag til kommersiell innovasjon. Og svaret er: Ja, det er mulig å organisere seg til innovasjon.

Suksesskriterier

Resultatene presenteres i artikkelen «Superman or The Fantastic Four? Knowledge Combination and Experience in Innovative Teams» som publiseres i en spesialutgave av det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Academy of Management Journal.

BI-forsker Henrich R. Greve påviser følgende kjennetegn ved produktutviklingsteam som lykkes med å få frem nye produkter på markedet:

• Teamet besitter dybdekunnskap fra flere områder.

• Teammedlemmene har jobbet sammen tidligere.

• Teamet har hatt suksess-produkter før.

Produktutviklingsteam med dybdekunnskap fra ulike bransjer og en forhistorie der teammedlemmene har samarbeidet tidligere, bidrar også til de beste økonomiske prestasjonene.

Kinoaktuelle Supermann (og Superkvinnen) tar, kanskje overraskende, innersvingen på de fantastiske fire i denne forskningsstudien, for det viser seg at en enkeltperson som besitter dybdekunnskap fra flere områder, er bedre i stand til å kombinere denne kunnskapen enn et team som har tilsvarende kunnskap spredt på de enkelte teammedlemmer.

– Dersom du ønsker innovasjon, vil det beste være å finne tak i et enestående «Supermenneske» som har dybdekunnskap på flere områder. Dersom hun (eller han) ikke finnes, gjelder det å sette samme et «fantastisk team» der hvert av medlemmene har dybdekunnskap på et område og har erfaring i å samarbeide med de andre teammedlemmene, fremholder Greve.

Forskningsstudien viser også at store organisasjoner og høy arbeidsbelastning virker hemmende for innovasjon og resulterer i nye produkter med lavere kvalitet.

Henrich R. Greve er professor på Handelshøyskolen BI. Han har en ph.d.-grad i Business fra Stanford University, og var engasjert på Universitetet i Tsukuba før han kom til BI. Greves forskning er fokusert på årsaker til og virkning av strategiendringer. I tillegg forsker han på innovasjoner og nystarting av bedrifter. Greve har stipend fra Norges forskningsråds ordning for Yngre fremragende forskere. Dette brukes til en større studie av den internasjonale shipping-industrien.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS