Magma topp logo Til forsiden Econa

Svein S. Andersen

Svein S. Andersen er professor ved Institutt for ledelse og organisasjonved Handelshøyskolen BI. Han er også dekan for doktorgradsprogrammet ved BI.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS