Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1408_forening-30_img_020

magma1408_forening-30_img_021

magma1408_forening-30_img_022

Tom Bolstad Adm.dir. i Econa tom@econa.no

Synkende etterspørsel?

SSB har fått oppmerksomhet rundt sine framskrivinger om at det vil bli et stort overskudd på økonomer i årene framover. Econas ferske lønnsstatistikk gir imidlertid helt andre indikasjoner. Det er lav arbeidsledighet blant nyutdannede økonomer, og for utdanningsgruppen som helhet er den i praksis nær null.

Lønns­ut­vik­ling og arbeidsledighet er gode indikatorer på hvor attraktive Econas medlemmer er på arbeidsmarkedet. Statistikken viser et stort behov for vår kompetanse. Gjennomsnittlig lønnsvekst totalt var på 6,2 prosent fra 2013 til 2014. Det er mye, og de fleste opplever ikke en slik vekst. Normal lønnsvekst ligger på rundt 3,8 prosent. De som har opplevd høyest lønnsvekst, er de unge og de som har fått mer ansvar i jobben. De mer etablerte må se lenger etter de store lønnshoppene.

Økonomer har svært ulike karriereveier og prioriteringer, noe som også gir mange jobbmuligheter. I tillegg er økonomer mindre konjunkturutsatt enn for eksempel ingeniørene. Det etterlyses ikke lenger ingeniører i like stor grad som tidligere, grunnet nedgang i oljeindustrien. Dette er viktig kunnskap for kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i utformingen av finansieringsmodeller for høyere utdanning. Det som framstår som nyttig i dag, er ikke nødvendigvis like nyttig om fem år.

Jeg er sikker på at arbeidsmarkedet for en medlemsgruppe som vår er – og vil fortsette å være – mye bedre enn hva SSBs framskrivinger tilsier. Ifølge SSB skulle det vært et overskudd på rundt 5 000 økonomer i dag. Det stemmer åpenbart ikke, og framskrivinger som viser overskudd på 25 000 økonomer, vil med all sannsynlighet ikke treffe. Til det er den økonomisk-administrative utdanningen altfor fleksibel og altfor nyttig for arbeidsgivere.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS