Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1804_forening_img_031

Johanne T. Lorentzen er seniorkonsulent i Right Management og jobber med lederutvikling, endringsprosesser, omstillingsprosesser og karriereutvikling for ledere, spesialister og andre medarbeidere. Hun har solid fagkunnskap og erfaring innen strategisk og operativt HR fra både norske og internasjonale virksomheter. Johanne er spesielt opptatt av hvordan de raske endringene i dagens arbeidsmarked stiller krav til den enkeltes omstillingsvilje og evne, og brenner for det å hjelpe organisasjoner og ansatte til kontinuerlig læring og utvikling. Johanne har en master i HR fra Lancaster University med fordypning i læring i organisasjoner og lærende organisasjoner. I tillegg er hun utdannet adjunkt og gestaltterapeut.

Ta ansvar for egen læring!

Right Management møter daglig ansatte fra ulike bransjer og organisasjoner som er nedbemannet på bakgrunn av at de ikke lenger har den relevante kompetansen som bedriften trenger i tiden fremover. Mange har hatt en spennende karriere i bedriften og bidratt på flere områder. Men så «plutselig» får man beskjed om at kompetansen ikke lenger er relevant nok. Og det er en meget tøff beskjed å få for de aller fleste!

Ny teknologi og makroøkonomiske forhold har alltid ført til skifter i sysselsettingsbehov. Endring og krav til ny kompetanse i arbeidslivet er således ikke noe nytt, men hastigheten det nå skjer i, er det. Og det er ingen ting som tyder på at akselerasjonen vil bremse opp, heller det motsatte.

Det at organisasjoner endrer seg – nye yrker, ny kompetanse, nye systemer, ny teknologi, nye metoder, nye strukturer, nye avdelinger, nye produkter, nye eiere, nye kunder, nye kollegaer, nye ledere, nye team – alt dette nye vil bli vår nye, kontinuerlige hverdag. Så hvordan forholder man seg da til en slik hverdag? Eller rettere sagt: et slikt yrkesliv?

Som akademiske artikler viser, henger karrieremuligheter og ansettbarhet nøye sammen. Ansettbarhet kan beskrives som evnen til å få og beholde arbeid (inkludert å finne nytt arbeid når det er nødvendig).

Vår visepresident i ManpowerGroup Mara Swan publiserte en artikkel i Harvard Business Review hvor hun påpeker at det å fortsette å lære seg og utvikle nye ferdigheter og kompetanse, selv om det ikke er direkte knyttet til nåværende jobb, er den sikreste måten å ta vare på sin egen karriere på.

Med andre ord: En forutsetning for ansettbarhet er læringsvillighet; viljen og evnen til kontinuerlig å utvikle egne ferdigheter og kompetanse. Læringsvillighet er it-holdningen organisasjoner ønsker og trenger av sine ansatte i dag. Drømmekandidaten vil nemlig ikke være hun som kun kan jobben akkurat her og nå, men hun som både vil og kan lære seg det det er behov for av kompetanse også fremover. Sørg for å være en slik kandidat!

Noen tips på veien:

  • Undersøk i markedet hvilken kompetanse som er etterspurt innen ditt fagfelt. Er det mulig å få kurs/videreutdanning gjennom nåværende arbeidsgiver?
  • Formalkompetanse er ikke nødvendigvis den eneste måten å forbli relevant på. Å ha lært seg kritisk kompetanse i hverdagen og anvende den i neste prosjekt/karrieresteg eller som inntreden i en ny rolle er en effektiv måte å øke sin attraktivitet på.
  • Ta ansvar for egen faglig utvikling og ansettbarhet. Sørg for at du henger med i svingene til kompetansekravene rundt neste sving. Prioriter tid til faglig påfyll og utvikling også på fritiden.
  • Vær nysgjerrig på hvordan du kan u din nåværende rolle og utvikle din kompetanse.
  • Ta initiativ til nye ansvarsområder.
  • Oppdater jevnlig din CV og vær bevisst på hva du kan, hva du har bidratt med, og egne resultater/prestasjoner.

Og sist, men ikke minst: I søken etter en riktig arbeidsgiver er det ett kriterium man bør være meget obs på: i hvilken grad det er kultur for konstant utviklingsmulighet, og hvorvidt de er kompetansebyggende!


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS