Magma topp logo Til forsiden Econa

Econa

Takk for ditt bidrag i dugnaden!

Lønnsundersøkelsen er årets største dugnad blant medlemmene. Hvert år setter nesten 50 prosent av medlemmene av 5–15 minutter for via Econa å dele lønnsinformasjon med hverandre. Nettverket Econa blir brukt i stor skala slik at hver og en av dere kan bruke andres oppgitte lønnsopplysninger for å få mer riktig lønn selv. Alle som har svart, fortjener en takk!

I grove trekk viser årets lønnsundersøkelse at arbeidsmarkedet for medlemmene er godt. Økonomer er fremdeles svært attraktive blant arbeidsgivere.

Hvor er du?

Lønnsstatistikken og lønnskalkulatoren er et sammenlikningsverktøy og sier noe om hva du kan forvente i lønn sammenliknet med andre medlemmer. Kort oppsummert er det viktig å ta høyde for ansiennitet, ansvar, sektor og geografi når du skal sammenlikne deg med andre medlemmer. Disse variablene gjenspeiles i lønnskalkulatoren. Nå kan du ikke lenger velge mellom elleve regioner eller seks arbeidsgivertilknytninger. Stort sett holder det å dele i to på disse størrelsene mellom distrikt og storby, privat og offentlig sektor. Det sørger for at du får større utvalg og bedre sammenlikningsdata.

Størrelse er viktig

For å øke utvalgsstørrelsene ytterligere kan du nå velge så mange eksamensår som du vil. Etter 20 år i arbeidslivet kan du sammenlikne deg med alle som var uteksaminert på 90-tallet, og få gode data for alle ansvarsnivåer og kanskje helt ned på bransjenivå. Sjekk video på nettsiden (www.econa.no/lonnsstatistikk) for tips til hvordan du kan bruke lønnskalkulatoren.

Vil bli bedre

Econa er stadig på jakt etter å gjøre våre undersøkelser bedre. Min jobb er å optimalisere nytten av tiden dere bruker. Å sitte på stedet hvil er ofte en dårlig løsning, det gjelder også lønnsstatistikken. Den største nyheten i år er at spørreskjemaet er betydelig kortet ned. I 2013 var gjennomsnittstiden for gjennomføring av undersøkelsen ti minutter. I år var gjennomsnittstiden seks minutter, med de raskeste av dere nede på tre minutter. Den frigjorte tiden har svært mange av dere brukt på tilleggsundersøkelser om konkurranseklausuler og velferds- og frynsegoder blant nyutdannede, vurdering av kriterier i karrierevalg og jobbskifter, og/eller medlemsundersøkelse. Alle disse spørsmålene har medlemmene totalt sett brukt like mye tid på som i fjor.

Resultater på Econa.no

Følg med på Econa.no, nyhetsbrev eller Econa på Facebook for presentasjon av analyser og resultater. Her skal du etter hvert få flere detaljer som beskriver holdninger og arbeidsforhold i medlemsmassen. Kanskje noen medlemmer har det tipset du trenger for å dreie din karriere i ønsket retning?

Trenger din hjelp!

Dere har i lønnsundersøkelsen sagt at det er viktig at Econa synliggjør økonomers interesser i samfunnet. Det er rom for at du kan komme med problemstillinger knyttet til blant annet arbeidsmarked og økonomers interesser. Har du forslag til spørsmål, forbedringer i lønnskalkulatoren eller annet, ikke nøl med å sende det til karriere@econa.no.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS