Magma topp logo Til forsiden Econa

magma2101_forening_img_022

Adm.dir. i Econa nina@econa.no

Takk for gode svar

Mange av dere fikk en telefon fra oss rett før jul. De fleste medlemmene tok seg tid til en kort prat i arbeidstiden og gav uttrykk for at det var hyggelig at vi ringte. Vi spurte om hvorfor hver enkelt meldte seg inn, hvilke medlemstilbud dere bruker, hva Econa betyr for den enkelte, og om dere hadde andre spørsmål rundt medlemskapet.

Vi startet det nye året med drøye 25 000 medlemmer. Det forplikter. For å treffe godt på medlemstilbud må vi vite hva dere er opptatt av. Vi kan ikke tillate oss å bomme på hva vi tror er nyttig for dere, vi må vite. Derfor satt vi i gang en omfattende ringerunde.

Ringerunden til tilfeldige medlemmer var et nyttig supplement til medlemsinnsikten vi bygger, gjennom både medlemsundersøkelser og andre tilbake­meldinger. Samtidig har samtalene gitt oss godt innblikk.

Ikke overraskende er det bankavtalen, trygghet og karrierebistand som var trukket frem som de viktigste medlemsfordelene. Bank- og forsikrings­avtalen var for mange årsaken til innmelding, for noen allerede for over 20–30 år siden, for andre ganske nylig. Andre har påpekt den juridiske forsikringen man har i ryggen dersom arbeidsforholdet skulle begynne å skurre, eller dersom dere trenger noen å rådføre dere med om arbeidsforholdet, ved jobbstart eller mellom to jobber.

Tidsskriftet dere holder i nå, er også nevnt som et mye brukt medlemstilbud. Å få oppdatert, kvalitetssikret forsknings- og karrierestoff tilpasset økonomer blir godt mottatt i den enorme mengden av informasjon man sjonglerer hver dag.

Lønnsstatistikken er også en viktig årsak til at mange velger å bli medlem. Lønnskalkulatoren har gjennom årene blitt et treffsikkert og nyttig verktøy. Det har også karrierebistanden man får gjennom én-til-én-samtaler, webinarer og mentoring. Og ikke minst er det mange som verdsetter det fellesskapet de får gjennom medlemskapet, spesielt de lokale treffene.

Noen av dere har gitt uttrykk for at dere bare er medlem, uten å engasjere dere eller bruker tilbudene aktivt. Det er bare en selvfølge å være medlem.

Uansett, årsakene til å være med i vårt fellesskap er mange. Det gjelder både innmelding og det å forbli medlem. De viktige samtalene med dere har i alle fall gjort det helt tydelig for meg hva vi skal levere på fremover.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS