Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1807_forening_img_017

Tom Bolstad Adm.dir. i Econa tom@econa.no

Takket være deg kan vi gi deg sannheten

Resultatene fra lønnsundersøkelsen er klar. Uten dine innspill ville ikke Econa kunne tilby unik lønnsrådgiving for våre medlemmer. Econas lønnsstatistikk brukes av et stort flertall av våre medlemmer og hjelper dem til bedre lønns- og arbeidsbetingelser. Vi vil gjøre dere i best mulig stand til å få den riktige verdien for arbeidsinnsatsen – lønn som fortjent. Men dette kan vi ikke gjøre uten din og andre medlemmers hjelp. Dette er en dugnad. Jo flere som deltar, jo bedre blir resultatet.

I 2016 spådde SSB at det frem mot 2035 kom til å bli et overskudd av kandidater på arbeidsmarkedet som hadde mastergrad innen økonomi og administrasjon. Ser vi noen tegn til at SSB hadde rett? Så langt ikke. Econas medlemmer viser seg å være en stabil arbeidskraft som er attraktive på arbeidsmarkedet og hever gode lønninger. Nyutdannede økonomer får i snitt en årslønn på 465 000 kroner i privat sektor og 464 000 kroner i offentlig sektor.

Du og andre medlemmer bidrar til å skape verdier. Lønn er et godt mål for hvilke bidrag en står for hos en arbeidsgiver. Econas medlemmer tjener godt, noe som tyder på at det er behov for kandidater med økonomisk-administrativ utdanning.

Utdannelsen dere har, er relevant og viktig i dagens arbeidsmarked, noe den mest sannsynlig vil fortsette å være også i årene som kommer. Dere verdsetter produkter og gjør vurderinger knyttet til risiko og gevinst. Dere analyserer effektiviseringstiltak, og mange av dere forvalter vår tids aller viktigste ressurs, nemlig humankapitalen – de ansatte – gjennom å være ledere, linjeledere, mellomledere og toppledere. Disse funksjonene kan ikke robotiseres eller automatiseres. Disse viktige rollene i arbeidslivet forvaltes av mennesker med høy relevant kompetanse og som evner å endre seg i takt med behovene når arbeidslivet endrer seg. Disse menneskene er dere, våre medlemmer.

Det betyr ikke at årets resultater skal være en hvilepute, tvert imot. Vi må fortsette å være endrings- og lærevillige. Vi må ta inn over oss at arbeidsmarkedet endrer seg i høyt tempo, og fylle rollene våre på en måte som gir merverdi for oss, arbeidstakerne, arbeidsgiverne og samfunnet for øvrig. Econa vil være blant de første som ser konturene av en endring i arbeidsmarkedet for våre medlemmer. Men for at vi skal klare den oppgaven, må dere fortsatt bruke tid på å svare på lønnsundersøkelsen vår. Outputen er som kjent akkurat like god som inputen.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS