Magma topp logo Til forsiden Econa

Telenor kjemper om kundene banken ikke vil ha

figur-author

Bedriftseksempel TELENOR

Tenk deg at du skal handle mat til familien fredag ettermiddag. Men for å få kjøpt fredagstacoen må du først ta en båttur, deretter spasere i et par timer og så stille deg i kø for å ta ut penger. Dette virker absurd for oss i Norge, men for en god del av Telenors 174 millioner kunder er dette det eneste alternativet hvis de ønsker å ha pengene sine i banken. Åtte av ti personer i framvoksende markeder som Pakistan og Myanmar har ikke bankkonto. Alle pengene lagres i stedet hjemme. Overførsler til familien skjer ved å sende sedler av gårde med ukjente menn på scooter. Kan et mobilselskap løse dette problemet?

Om bedriften

Telenor har levert samfunnsbyggende kommunikasjonstjenester i mer enn 160 år og er i dag et av verdens ledende mobilselskaper med virksomhet i Skandinavia, Europa og Asia. Mindre ulikhet er en direkte konsekvens av vår kjernevirksomhet, og Telenor kan bidra til at verden når FNs bærekraftsmål 10. Vi ser samfunnsansvar i sammenheng med utviklingen av nye forretningsmuligheter, og en av disse er finansielle tjenester.

Åtte menn eier mer enn hva 3,6 milliarder fattige eier til sammen

Det er godt dokumentert at nettverkstilgang og mobiltelefon bidrar til samfunnsutvikling. Teknologi vil være avgjørende for å nå FNs 17 bærekraftsmål, og Telenors forretningsvirksomhet støtter de fleste av disse. Utviklingen går imidlertid ikke i riktig retning for et par av målene, blant annet målet om å oppnå mindre ulikhet. Heldigvis ser vi at stadig flere kommer ut av fattigdom og får tilgang til livsviktige tjenester, men forskjellene mellom dem som har mye, og resten, er likevel økende. Oxfam har regnet seg fram til at verdens åtte rikeste menn eier mer enn den fattigste halvparten av verdens befolkning til sammen. Dette er urovekkende og skaper grobunn for sosiale spenninger. Økende forskjeller er også skadelig for økonomisk utvikling, som er avhengig av en sterk middelklasse for å holde hjulene i gang. En viktig ambisjon må være å få løftet flere opp i middelklassen.

Tilgang til finansielle tjenester kan bidra til økt velferd for familier og gjøre det lettere for enkeltpersoner å skape næringsvirksomhet. På makronivå ser vi at økonomier med velfungerende finansielle tjenester har en tendens til å vokse raskere og redusere interne inntektsforskjeller. Verdensbanken anslår at to milliarder voksne i arbeidsfør alder ikke har tilgang til formelle finansielle tjenester levert av regulerte finansinstitusjoner. Dette er mer enn halvparten av den voksne befolkningen i verden. Telenor ønsker å være en pådriver for finansiell inkludering, og støtter Verdensbankens agenda om tilgang til finansielle tjenester for alle. Allerede i dag bidrar vi til å bedre livskvaliteten til kundene våre gjennom å tilby denne typen tjenester.

Finansielle tjenester gir muligheter for flere

I flere av våre asiatiske markeder har ikke folk tilgang til grunnleggende banktjenester som vi tar for gitt i Norge. Denne gruppen tyr til uformelle mekanismer for sparing og risikobeskyttelse. De kjøper gjerne husdyr som en form for sparing, pantsetter smykker og oppsøker lånehaier for å få kreditt. Dette er som regel både usikkert og dyrt. I tillegg ser vi at flertallet av fattige ikke har bankkonto på grunn av lange avstander til banken, kostnader og vanskelige prosedyrer.

Telenor tilbyr internett via mobilen for de mange, ikke de få. Vi bygger ut nett overalt hvor folk bor, også i vanskelig tilgjengelige områder i våre asiatiske markeder, hvor andre ikke nødvendigvis går inn. Telenor har med dette en unik posisjon sammenliknet med bankene – fordi mange av dem som ikke har bankkontoer, allerede er våre kunder. Finansielle tjenester er dessuten ukjent terreng for denne kundegruppen, som må ha tillit til at vi tar vare på pengene deres. De stoler på merkenavnet Telenor og kjenner oss godt gjennom mobiltjenestene våre. For å kunne levere finansielle tjenester må vi også vite noe om kundens betalingsevne, og det er informasjon vi får gjennom kundeforholdet. Vi vet hvem de er, og hvor ofte de kjøper kontantkort til mobilen sin. Dermed er Telenor godt rustet til å tilby finansielle tjenester i de landene hvor dette ikke allerede er godt etablert.

Banktjenester i Pakistan og Myanmar

Det hele begynte i Pakistan. I 2009 innledet vi samarbeid med Tameer Microfinance Bank, og sammen utviklet vi Easypaisa, som er landets største bank uten filialer, med mer enn 21 millioner kunder. Easypaisa er en av verdens største finansielle tjenester på mobil, og i 2015 ble tre prosent av Pakistans BNP behandlet gjennom systemet. Finansielle tjenester stod også for elleve prosent av inntektene til Telenor Pakistan i 2015.

Med erfaringen fra Pakistan kunne vi utvikle denne tjenesten også i Myanmar. Landet har vært isolert i mer enn 50 år, men siden vi begynte å bygge vårt mobilnettverk i 2014, har bruken av smarttelefoner gått opp til 70 prosent, og 72 prosent av burmeserne har i dag mobiltelefon. Vi skjønte tidlig at for å lykkes måtte vi være attraktive for massemarkedet. Vår utfordring var å levere noe folk flest i Myanmar syns var nyttig, til en pris de hadde råd til. Før Myanmar ble åpnet, kostet et SIM-kort over 100 USD, og i dag ligger prisen på rundt 1,30 USD. Utviklingen har gått mye fortere enn noen kunne se for seg, og burmesere tar raskt i bruk ny teknologi.

Utdanning for jenter

Privatpersoner er ikke de eneste som behøver banktjenester på mobil. Også mange organisasjoner har mye å vinne på å tenke nytt rundt sine bankløsninger.

I Pakistan leverer Telenor Easypaisa-tjenester til Sindh Education Reform Program (SERP), som tildeler utdanningsstipender til mer enn 400 000 jenter fra sjette til tiende klassetrinn. SERP har som formål å utjevne kjønnsforskjeller i gjennomføring av skolegang. Tidligere distribuerte organisasjonen kontanter gjennom en tidkrevende og komplisert operasjon. Easypaisa gir mottakerne av stipendet en enkel og effektiv løsning der pengene fra SERP kommer rett inn på foreldrenes mobil gjennom en SMS med en kode, og mottaker kan deretter gå til det lokale utsalgsstedet og ta ut pengene. Easypaisa legger til rette for langt billigere og raskere utbetaling fra SERP. I tillegg minsker risikoen for korrupsjon, og mottakerne av pengene registreres.

Mugne penger

I Myanmar har kun 20 prosent av befolkningen bankkonto. Resten har pengene hjemme. Utfordringer oppstår ved overføring av penger og når større summer skal betales, eksempelvis for bryllupsfester, men også på grunn av at sedlene faktisk mugner av å ligge hjemme i fuktige omgivelser. Dermed blir det svært vanskelig å få betalt for tjenester og spare på en effektiv måte.

I 2016 introduserte vi banktjenesten Wave Money i samarbeid med Yoma Bank. Wave Money tilbyr banktjenester via mobilen og vårt system av kiosker som selger SIM-kort og kontantkort. Med Wave Money fjerner vi risiko. Kundene kan levere penger til et autorisert utsalgssted, og så kan slektninger hente ut pengene hos et annet utsalgssted via en kode på mobilen. Tjenesten er nå tilgjengelig hos mer enn 10 000 utsalgssteder over hele landet, som oftest små, privateide kiosker som selger dagligvareartikler i tillegg til SIM-kort og kontantkort for mobilen.

Budsjettering og renter blir underholdning

Rundt 70 prosent av kvinnene i Myanmar har ikke tilgang til regulerte finansielle tjenester. For kvinner betyr finansielle tjenester via mobilen mye, og kan gi fordeler utover å øke sparemulighetene. Det kan bidra til økt kontroll over eget liv, produktive investeringer og økt forbruk på forebyggende helsetiltak for familien. Under ti prosent av kvinner mellom 18 og 34 år har tilgang til en bankkonto. Mangelfull informasjon og forståelse for hvordan man bruker disse tjenestene, er en del av forklaringen.

Wave Money har derfor inngått samarbeid med FNs kapitalutviklingsfond for å utvikle et underholdende spill på mobilen som utdanner kvinner i finansielle begreper og metoder, slik som sparing, budsjettering, renter og forsikring. For å komme videre i spillet må spilleren utvikle forståelse for planlegging av familieøkonomien, risikoen ved å bruke lånehaier, og hvilke formelle finansielle tjenester som finnes. Telenor har en felles interesse med organisasjonene som jobber med utvikling av samfunnet, i tillegg til en forretningsinteresse i å bidra til kvinners kompetanse på dette feltet. Ved å være med på å utdanne disse kvinnene utvider vi også vår egen kundebase.

I Telenor ser vi fordelen av å jobbe sammen med partnere med innsikt og troverdighet på områder utenfor vår egen kompetanse. Partnerne våre kjenner mottakernes behov, og vi kan være med og utvikle tjenester som passer.

Gjennom denne modellen får vi tjenester som er bærekraftige i et lengre perspektiv, og vi er med på å styrke viktige organisasjoner og sivilsamfunn. De finansielle tjenestene vi tilbyr, vil etter hvert bli lønnsomme, og kan dermed skaleres opp.

Om verden når FNs bærekraftsmål, vil avhenge av engasjement fra mange forskjellige aktører – statlige, internasjonale organisasjoner, sivilsamfunn og privat næringsliv. Partnerskap vil være en av nøklene til suksess. For å få til et godt partnerskap på tvers av ulike sektorer må man se hva som er driverne for de ulike partene. Muligheten til å bygge økonomisk bærekraftige løsninger vil være sentralt for å få med privat næringsliv. Kommersielle løsninger som kan stå på egne ben, vil ofte ha et lengre perspektiv enn rene donorløsninger. Gjennom å tilby finansielle tjenester til en del av verdens befolkning som ikke har det fra før, kan vi komme nærmere målet om en verden med mindre ulikhet. Telenor ønsker å bidra gjennom forretningsutvikling og langsiktige løsninger.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS