Magma topp logo Til forsiden Econa

Terje Berg

Terje Berg er høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI. Han arbeider for tiden på med en doktorgrad innen økonomistyring ved NTNU, der han særlig ser på forholdet mellom teori og praksis. Berg har arbeidet nesten 15 år som økonomisjef før han begynte på BI. Har tidligere publisert i Journal of Energy Markets og Praktisk økonomi og finans.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS