Magma topp logo Til forsiden Econa

Terje I. Våland

Terje I. Våland er førsteamanuensis i industriell markedsføring ved Handelshøyskolen BI. Han er utdannet siviløkonom og har en dr.oecon.-grad i marketing. Hans hovedinteresse ligger innenfor feltet forretningsrelasjoner og konflikter/spenningsforhold mellom industrielle aktører. For tiden leder han et internasjonalt forskningsprosjekt som søker svaret på hvorfor noen industrikonflikter ikke lar seg stoppe før rettssalen.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS