Magma topp logo Til forsiden Econa

Thomas Angell

Thomas Angell er Senior Portfolio Manager i Bergen Energi Markets AS. Han har en bachelor fra Bedriftsøkonimisk Institutt. Han har vært med å bygge opp handelsavdelingen i Bergen Energi fra 1996. Han har spesialisert seg på aktiv forvaltning i verdipapirforetaket Bergen Energi Markets AS. Før det var han Head of Risk Management i GE Capital.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS