Magma topp logo Til forsiden Econa

Thomas Hoholm

Thomas Hoholm er stipendiat og h√łyskolelektor ved Institutt forinnovasjon og √łkonomisk organisering, Handelsh√łyskolen BI. Hansforskning handler om organisering av innovasjonsprosesser imatvareindustrien.
Bilde mangles

Artikler i Magma


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS