Magma topp logo Til forsiden Econa

Thomas Laudal

Thomas Laudal førsteamanuensis ved Handelshøyskolen, Universitetet i Stavanger. Laudal har sin doktorgrad fra Universitetet i Stavanger og hadde i den forbindelse et forskningsopphold ved University of Nottingham Business School i 2008. Han har også arbeidet som forsker og utreder i blant annet Agderforskning, IRIS og i Statskonsult.
Bilde mangles

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS