Magma topp logo Til forsiden Econa

Thomas Østerlie

Thomas Østerlie er seniorforsker ved NTNU Samfunnsforskning AS. Han har en Ph.D fra IDI ved NTNU og har blant annet forsket på åpen innovasjon, organisasjonsendring og digitalisering.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS