Magma topp logo Til forsiden Econa

Magne Gaasemyr er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Har vært journalist og ansvarlig redaktør i Økonomisk Rapport, og sjefredaktør i Bergens Tidende.

Ti hele årganger med Magma

Med denne utgaven du holder i hånden, er det laget ti komplette årganger av Magma. Fra nr. 1 utkom i 1998, har det blitt i alt 57 utgaver med fagartikler innen økonomi og ledelse. Tre av utgavene har vært dobbeltnummer.

I de to første årgangene var Gro Ladegård redaktør. Med fersk doktorgrad fra NHH gjorde hun en stor jobb for raskt å få Magma opp å stå som seriøst fagtidsskrift. Da hun gikk videre til nye oppgaver, overtok undertegnede redaktørkrakken. De siste par årene har Magmas lesere igjen fått gleden av å lese Gro, nå som forfatter av aktuelle artikler om ledelse.

Som foreningen Siviløkonomenes fagtidsskrift har Magmas formål hele tiden vært å gi medlemmene oppdatering og fordypning innenfor sine fagområder. Den store bredden av fagområder som skal dekkes – fra regnskap, bedrifts- og samfunnsøkonomi til markedsføring, strategi og ledelse – gjør at ikke alle områdene har fått plass i hvert nummer. Men målet har vært at alle i løpet av året skal finne artikler de har stort utbytte av.

Skal et fagtidsskrift som Magma lykkes, er det avhengig av gode forfattere. Og som redaktør har det vært en udelt glede å ha kontakt med så mange dyktige skribenter, både blant akademikerne på NHH, BI og de andre høyskolemiljøene så vel som fremstående fagpersoner i konsulentmiljøene og næringslivet ellers.

Det første kullet fra Norges Handelshøyskole tok eksamen i 1938. Allerede året etter hadde de stiftet sin egen forening, Bedriftsøkonomisk Forening, og i desember 1939 utga de første nummer av fagtidsskriftet Bedriftsøkonomen.

Tittelen handelskandidat på de uteksaminerte fra NHH ble senere avløst av den lovbeskyttete tittelen siviløkonom. Foreningen skiftet også navn til Norske Siviløkonomers Forening, og Bedriftsøkonomen var dens fagtidsskrift helt frem til slutten av 1984, altså i hele 45 år.

I de 13 årene som fulgte, hadde foreningen to andre tidsskriftsløsninger, først en periode med en norsk utgave av Harvard Business Review og deretter Praktisk økonomi og ledelse. Nå er det altså gått ti år siden Magma ble til som resultat av et samarbeid mellom Fagbokforlaget og Siviløkonomene, som foreningen har skiftet navn til.

I disse årene har antallet skoler som utdanner siviløkonomer i Norge, økt fra fire til ti. Studietiden er økt fra fire til fem år, og mastergraden er innført også her. Fagene er i rivende utvikling, og etterspørselen etter økonomer overstiger langt tilbudet av kandidater. Behovet for faglig oppdatering og fordypning er ikke blitt mindre. Derfor er det en spennende oppgave å utvikle Magma videre


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS