Magma topp logo Til forsiden Econa

Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver

Maria Westlie, avdelingsleder fag og karriere Econa.

Tid for fleksibilitet

NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) publiserte 3. juni sin kandidatundersøkelse. Den viser nær en dobling av arbeidsledigheten for masterutdannede innen økonomisk-administrative fag, fra 4,3 prosent til 7,8 prosent. Det er fremdeles slik at svært få har andre mistilpasninger enn arbeidsledighet til arbeidslivet seks måneder etter endte studier. Econas lønnsundersøkelse viser at de fleste nyutdannede får meget relevante jobber.

Økonomisk-administrativ utdanning har økt formidabelt i popularitet på 2000-tallet. Bølgen av nyutdannede vil snart treffe land. For at alle skal få gode, relevante jobber, må man utvide radaren for hva som er relevant. Studenter på siste året og nyutdannede kandidater må forberede seg på å være mer fleksible når de skal søke jobb. Hvis ikke risikerer de å bli knust i brenningene.

På 2000-tallet har nyutdannede økonomer vært populære. Med unntak av årene fra 2003 til 2005 har bortimot alle fått relevant jobb. Funnene fra NIFUs kandidatundersøkelse kan tyde på at vi er inne i en bølge hvor færre får jobb. Vi vet også at de lavest betalte jobbene innenfor økonomitjenester i større grad settes ut til lavkostland som blant annet India. Dette er jobber som tidligere kunne være en inngangsport til arbeidslivet for nyutdannede. At lavtlønnede oppgaver for høyt utdannede settes ut av landet, er et tegn på at kunnskap blir viktigere, og ikke minst at kunnskap globaliseres.

Econas lønnsstatistikk viser at de som har gjort det best under studiene, også har de beste mulighetene i arbeidslivet. For deg som ennå er student, er hardt arbeid løsningen for å gi deg selv så mange muligheter som mulig. For de av oss som er i arbeidslivet, er kunnskapspåfyll og en mer fleksibel holdning til arbeidslivet viktig for å tilpasse seg morgendagens endringer og utvikling. Vår medlemsmasse er, sammenliknet med andre akademikere, i mye større grad konsentrert i privat sektor. Offentlig sektor er altså et marked som i større grad bør undersøkes som arbeidsplass. 14 prosent nyutdannede jobber i offentlig sektor, mot 25 prosent av de yrkesaktive i medlemsmassen totalt. Offentlig sektor tilbyr både relevante og godt betalte jobber for nyutdannede. En klar oppfordring til deg som nyutdannet er å se i retning av det offentlige som en potensiell arbeidsgiver.

De mer selvsagte løsningene er å senke kravene til sin første jobb. Å ha jobb er bedre enn ikke å ha jobb. CV-en slipper også unødvendige hull. Økonomisk-administrativ utdanning er generell og gir mange gode basisferdigheter. Det er et meget godt utgangspunkt for å tenke nytt og være kreativ i sin søken etter arbeid.

Med en økning på over 2000 nye masterutdannede økonomer på arbeidsmarkedet de neste årene og en tendens til at flere nyutdannede sliter med å få relevant jobb, bør en tenke litt nytt om en er i randsonen for ikke å få en relevant jobb. Mulighetene for de flinkeste framstår på sin side fremdeles som svært gode. Hardt arbeid og en fleksibel holdning er ennå gode løsninger.

figur

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS