Magma topp logo Til forsiden Econa

Gro Ladegård er dr.oecon fra Norges Handelshøyskole. Hun har tidligere vært stipendiat og forskningsassistent ved SNF, og forsker ved FAFO.

Tid og kvalitet

Jeg fikk en mail fra en venn av meg, der han klaget over hvor liten tid vi har. Vi får gjort dobbelt så mye som før på halvparten av tiden, allikevel får vi mindre og mindre tid. Hvor blir det av tiden, kanskje den krymper?

Jeg tror tiden er elastisk; jeg tror at vi krymper tiden gjennom å ha etutvendig forhold til omgivelsene og våre handlinger. Søren Kierkegaard hevder at å synde mot Gud ikke vil si å gjøre noe Han ikke vil du skal gjøre, men derimot å mangleinderlighet i ditt forhold til Gud, enten det forholdet er preget av tro eller tvil. Det er altså ikkehva vi gjør ellerhvor mye vi får gjort som er det sentrale spørsmålet, men om vi har et inderligforhold til det vi gjør. Utvendigheten er godt illustrert av John Lennon: «Life is what happens to you while you're busy making other plans».

Dette utvendige forholdet til omgivelsene er ofte svært tydelig i byråkratiske organisasjoner. Evaluering og rapportering fokuserer påhva oghvor mye man har gjort. Dette har en viktig legitimeringsfunksjon: Hvis jeg har mye å gjøre er jeg viktig, dessuten trenger vi flere folk eller ressurser. Sjelden spørres det hvorfor - hvorfor eksisterer denne organisasjonen, hvorfor er jeg her? Erik Sneve rapporterer i Magma 1/99 fra en undersøkelse i USA som viste at bare 71 prosent av lederne klart forsto selskapets visjon. Jeg lurer på om de resterende 29 prosentene har noen klar forestilling om hvorfor selskapet de jobber i, eksisterer i det hele tatt; ikke minst - hvorfor de selv jobber og sliter, år ut og år inn.

I virksomheter snakker man om «å gjøre de riktige tingene, og å gjøre tingene riktig». Jeg tror vi må fokusere mer pååvære til stede i tingene vi gjør, å søke denne inderligheten i livet. Inderlighetenstrekker tiden. Det er noe vi husker fra vi var barn - hvor uendelig langt et minutt kunne være! Det var fordi vi var helt til stede i tiden.

Men inderlighet strekker ikke bare tiden, den bidrar også tilkvalitet. Gjennom å spørre seg selv hvorfor man driver med det man gjør, blir man bedre i stand til å skille mellom viktig og uviktig. Fordi man kan bringe sine handlinger mer i samsvar med sin indre stemme. Og den indre stemmen, deter jo kvaliteten, ikke sant?

figur

Redaktør


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS