Magma topp logo Til forsiden Econa

Charlotte Hartvigsen Lem er redaktør i Magma.

Tillit er bra - kontroll er bedre?

«Tillit er bra - kontroll er bedre», sa Vladimir Lenin. Og stod ved sitt postulat i det meste av sin gjerning.


figurSiden hans glansdager har både politiske regimer og forretningslivet ellers gått i motsatt retning.Ved å erfare hva tillit mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kan gjøre for både trivsel og motivasjon, som igjen påvirker produktiviteten, ble styringsfokuset erstattet av begrepet ledelse. Begrepet er mindre konkret og mer plastisk, og favner om verdier og oppgaver som ikke nødvendigvis kan speiles i et målebegrep. Stemplingsur og strenge hierarkier tapte terreng. Mens bedrifter har blitt stadig mer kompetansebaserte, ble lederens viktigste oppgave ikke kontroll, men motivasjon og tilrettelegging.

Nå påpeker flere forskere på at pendelen er i ferd med å slå tilbake, også i det som defineres som kunnskapsbedrifter. Driverne for dette kan være mange. En forklaring er økt fokus på kvalitetskontroll og sporbarhet. For noen fører lovkrav til at man må tilfredsstille økte krav til transparens og må levere høyere grad av dokumentasjon på alle prosesser. For noen kan kravet til effektivisering føre til at noen arbeidsoppgaver må gjøres på en ny måte. Og kanskje er det også slik at en global finanskrise gir et sterkt behov for å vise handlerkraft? Da kan det på kort sikt være enkelt å dokumentere gjennomføringsevne ved å innføre flere styringssystemer. Men gir de resultater uten at det utøves god ledelse i tillegg?

I dette nummeret stiller vi derfor spørsmål som i hvilken grad innføring av styringssystemer følges av ledelsesutvikling? Hvordan kan man kombinere styringsverktøy og mer verdibasert ledelse? Hvilke bransjer ser ut til å fokusere stadig sterkere på styringssystemer? Hva skjer med motivasjon hos den enkelte og organisasjonsutvikling dersom styringssystemene blir omfattende?

I en teoretisk modell er målet med innføring av styringssystemer forlokkende nok: Å la gode systemer ivareta standardoperasjoner på en effektiv måte. Slik blir systemene en avlastning for mellomledere og ansatte, gjennom at det frigjøres tid og ressurser. Gode styringssystemer kan også frembringe data og dokumentasjon som gir et bedre beslutningsgrunnlag og dermed gjør ledersoppgaven enklere.

Men i virksomheter der kunnskap og kompetanse er en sentral del av ressursbasen er det fremdeles mennesker som skal levere data og innsats inn til systemene. Og tillit er fremdeles en viktig katalysator for menneskelig motivasjon og yteevne. Toppledelsen i bedrifter med sterk grad av styring utøver daglig en krevende balanseøvelse for å finne de rommene der det fremdeles er rom til det som regnes som viktige lederoppgaver. Kanskje har de skrevet om Lenins ord?

«Kontroll virker bedre med tillit». Fritt etter Lenin.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS