Magma topp logo Til forsiden Econa

Tips og råd til CV og søknadsbrev

figur-author

Econa tilbyr alle studentmedlemmer og de som er nye i arbeidslivet, en gjennomgang av CV og søknadsbrev. Nå deler en av våre veiledere, Kristine Høegh Bjerke, sine tips til en god CV og søknad.

Tips til CV

CV-en er vanligvis det første dokumentet arbeidsgiver ser på. Det er derfor viktig at den gir et ryddig og riktig inntrykk av din bakgrunn og kompetanse. Det vil si at den har utfyllende informasjon om arbeidserfaring, utdanning og nøkkelkvalifikasjoner, og at den er tilpasset og utformet slik at man fremhever det som er relevant for stillingen. Alt som står i CV-en, skal være beviselig og faktabasert – motiv skal spares til søknadsbrevet.

Tilpass CV-en

Det viktigste ved en CV er at den er skreddersydd for den stillingen man ønsker å søke på. Det er svært viktig å legge vekt på det som er vesentlig for stillingen, og å ta bort det som ikke er aktuelt. Arbeidsgiver bruker meget kort tid på CV-gjennomgang, og det er derfor viktig at det er lett å finne det viktigste. Se hvilke begreper arbeidsgiver bruker for å beskrive ønskede kvalifikasjoner, og se om din bakgrunn kan beskrives med de samme ordene.

Utdanning

Som nyutdannet er utdanningen det viktigste på CV-en. Dette skal derfor fremheves og ta størst plass på CV-en. I tillegg til å gi en ryddig fremstilling av utdanningsløpet ditt bør du ta med spesialiseringer, valgfag og større oppgaver. Innholdet i masteroppgaven kan for eksempel si noe om din spisskompetanse og interesse som er relevant for stillingen. Det kan også være lurt å legge ved en forklaring på vitnemålet, slik at arbeidsgiver enkelt forstår hva som har vært innholdet i graden din.

Ryddig format

Husk alltid å skrive opp både måneder og årstall. Det gir arbeidsgiver et mer detaljert bilde av din arbeids- og utdanningsbakgrunn. Dette er også med på å unngå såkalte hull i CV-en. Dersom man har større eller mindre hull i CV-en, er det viktig å forklare årsaken til dette eller beskrive kort hva man har drevet med i det aktuelle tidsrommet.

Det er viktig å bruke samme format gjennom hele dokumentet, slik at det er enkelt for arbeidsgiver å lese. Husk også at alle punktene skal føres i omvendt kronologisk rekkefølge, altså med det nyeste først.

Bilde

Det er delte meninger om hvorvidt man bør ha bilde på CV-en, men det har blitt mer vanlig de siste årene. Dersom du velger å ha bilde på CV-en, bør dette være profesjonelt og enkelt. Huskeregel: Velg et bilde som fremstiller deg slik du ønsker å fremstå på et intervju. Fest- og feriebilder er altså ingen god idé.

Annen erfaring

Det er også anbefalt å oppgi fritidsinteresser, kurs, sertifiseringer, språk og eventuell datakunnskap. Igjen, fyll på med informasjon som kan være relevant for stillingen du ønsker å søke på, og som bidrar til å beskrive deg som person. Verv og deltidsstillinger kan, i tillegg til relevant erfaring, også si noe om din arbeidskapasitet og om du er vant med ansvar.

Lengde og språk

Det er ulike regler for hvor lang en CV skal være avhengig av hvilket land du søker jobb i. I Norge er det helt ok å bruke to sider, men du bør ikke overstige dette. Hvis du er usikker på retningslinjene der du skal søke, bør du spørre om råd før du sender inn CV-en. En god regel er å bruke samme språk i CV og søknadsbrev som i stillingsannonsen hvis ikke annet er oppgitt.

I slutten av CV-en anbefales det å skrive at referanser oppgis ved forespørsel, det samme gjelder attester og vitnemål om ikke annet er oppgitt i utlysningsteksten.

Tips til søknadsbrev

Søknadsbrevet må tilpasses hver enkelt stilling. En rekrutterer vil raskt se om du har sendt inn en standardsøknad. Ta utgangspunkt i de kvalifikasjoner og egenskaper som er ønsket i stillingsutlysningen, og bruk det gjennomgående i hele søknaden. Bruk altså stillingsannonsen som utgangspunkt for hele søknadsbrevet.

Søknadsbrevet skal ikke være på mer enn én side, det er derfor viktig at søknadsbrevet ikke blir en gjentakelse av CV-en. Her skal du trekke frem hvorfor din erfaring og kompetanse er den rette for stillingen du søker. Her bør du vise at du har brukt tid på å sette deg inn i bedriftens behov, og hvordan du ønsker å bruke dine ferdigheter til det beste for arbeidsgiver. Det er også i søknadsbrevet du skriver noe om din personlige egnethet og gjerne trekker frem hvordan du identifiserer deg med arbeidsgivers verdigrunnlag og målsetting.

Søknadsbrevet har ikke et like rigid oppsett, men innled gjerne søknaden med å vise til hvor du fant stillingen, hvorfor du ønsker å søke, og vis også at du har interesse for og kunnskap om bransjen. Om du har vært i kontakt med noen hos arbeidsgiver, refererer du gjerne til dem ved navn.

Dette kan være gode knagger for et søknadsbrev:

  • Henvendelse til selskapet
  • Din motivasjon for stillingen
  • Dine kvalifikasjoner og erfaringer
  • Dine tanker om stillingen
  • En avrunding

Til slutt er det viktig å lagre alle dokumentene i PDF-format, slik at du unngår at dokumentet endrer seg. Skriv gjerne fullt navn i filnavnene, på den måten kan arbeidsgivere lettere søke deg opp.

Ta utgangspunkt i de kvalifikasjoner og egenskaper som er ønsket i stillingsutlysningen, og bruk det gjennomgående i hele søknaden.

  • Kristine Høegh Bjerke, CV-veileder, og Svein-Egil Jørgensen, studentansvarlig i Econa

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS